Vækstlån til køb af virksomhed, generationsskifte eller vækst

Det kan være vanskeligt at finansiere generationsskifte, et opkøb af en anden virksomhed eller udvikling og vækst i din eksisterende forretning.

I årevis har det været svært at overtale bankerne til at være med.

Men går man med planer om vækst på den ene eller anden måde, skal man huske, at der også er andre finansieringsformer end banken – også former, der ikke er konkurrenter til dit pengeinstitut, men netop gør det lettere for banken også at nikke ja til din plan.

Lån i kombination med banken
Ud over muligheden for at bruge realkredit – hvis du selv ejer dine bygninger – skal man huske eksempelvis Vækstfonden.

De yder det, der kaldes vækstlån. Og det kan være en god ide at tale med din revisor, bank eller advokat om den mulighed, hvis du har større planer for din forretning.

Vækstlån er målrettet små og mellemstore, veletablerede virksomheder, der kan få lån som led i at finansiere en vækstplan, et ejerskifte, investering i nye produktionsfaciliteter og andet.

For at få et Vækstlån skal virksomheden være økonomisk og ledelsesmæssigt velfunderet.

Del af en samlet finansiering
Vækstfonden yder lånet direkte til virksomheden, og det skal som udgangspunkt indgå i en samlet finansieringsløsning, der også omfatter nye lån og/eller kreditter fra bank eller et andet finansieringsinstitut.

Vækstlånet skal være på min. 1. mio. kr. og er som udgangspunkt sidestillet med den finansiering fra banken. Sikkerhedsmæssigt er Vækstlånet dog som udgangspunkt efterstillet. Skulle din virksomhed komme i den situation at gå konkurs, får Vækstfonden først dækket sit tab, når banken har fået dækket deres.

Du kan læse meget mere om mulighederne på Vækstfondens netside, hvor der både er forklaring og en række eksempler på virksomheder, der har brugt den mulighed. Se specielt i menuen for oven punkterne “Det hjælper vi med” og “Sådan gør vi”

Du kan læse om vækstlånene her