Utryg ved at afgive tilbud med fast pris?

I så fald er du ikke alene. SMVdanmarks juridiske afdeling får i øjeblikket mange henvendelser fra virksomheder, der på grund af de store prisstigninger vi har set på relativt kort tid, ikke tør afgive tilbud med faste priser.

Prisstigningerne på grund af krigen i Ukraine kommer ovenpå et år 2021, hvor priserne på materialer i forvejen er steget voldsomt. Der er derfor mange virksomheder, der har afgivet tilbud med fast pris, der har måttet se et overskud på opgaven blive forvandlet til et tab.

Har du allerede indgået en kontrakt og er i tvivl, om du kan regulere prisen, kan du læse mere her.

Hvad kan man som virksomhed gøre i den nuværende usikre situation?
Hvis man skal afgive tilbud på større opgaver til professionelle bygherrer, kan man vælge at anvende AB 18, hvor der er aftalt regulering af entreprisesummen – både almindelig indeksregulering og ekstraordinær regulering af entreprisesummen i situationer som den vi befinder os i nu.

Men hvad hvis AB 18-regelsættet ikke er hensigtsmæssigt at anvende i det konkrete tilfælde?

Der er ikke pligt til at afgive tilbud med fast pris. Hvis man ikke tør løbe an med et tilbud med fast pris, kan man derfor altid vælge at udføre arbejdet efter regning. På den måde bliver afregnet i dagsprisen efter forbrugt tid og materialer. Hvis kunden gerne vil have en prisindikation, kan det eventuelt kombineres med et overslag. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at man har pligt til at give kunden besked, så snart man kan se, at overslaget vil blive overskredet, så kunden får mulighed for at tilpasse sit byggeri til den ændrede pris.

Vil man gerne give et mere forpligtende tilbud til sin kunde, men ønsker man ikke at tage hele risikoen for mulige prisstigninger, kan man indarbejde en mulighed for at regulere prisen ved prisstigninger. Man kan i den forbindelse hente inspiration i AB 18 § 35 om indeksregulering og regulering af prisen i ekstraordinære tilfælde.

Et bud på en formulering kunne være:
Prisen er fast i X dage/måneder. Herefter indeksreguleres prisen i henhold til Danmarks Statistiks indeks [vælg et indeks her]. (OBS 4. april – Siden er ved en fejl blevet slettet så dette link virker ikke p.t. – vi laver det korrekte link, så snart siden hos SMVdanmark er blevet genoprettet)
Ved ekstraordinære prisstigninger på materialer og brændstof ud over X % beregnet fra tilbuddets afgivelse frem til indkøbstidspunktet reguleres prisen ud over X % i overensstemmelse Danmarks