21 millioner til rollemodeller skal få flere til faguddannelserne

Et politisk flertal har besluttet at give 21 millioner til at udvide Erhvervsskolernes ElevOrganisations succesfulde arbejde med rollemodeller.

Det betyder at indsatsen både forlænges og udbygges og nu løber frem til 2026. Der er sat en ekstra pose penge af til at rekruttere flere rollemodeller. I øjeblikket består projektet af 60-80 rollemodeller, som når ud til 10.000 elever. Det tal forventes fordoblet med aftalen.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan din virksomhed kan være med til at gøre flere unge internerede i at tage en faglig uddannelse.


Lad din lærling inspirere andre unge

Har du en lærling eller elev, som vil udvikle sig lidt ekstra under sin uddannelse og vil du vise, at du tager et ekstra ansvar for at uddanne flere faglærte, så fortæl din lærling om denne mulighed.

Er han eller hun mellem 17 og 26 år og har lyst til at fortælle folkeskolernes ældste klasser om sit fag og sin vej igennem faguddannelsen. Så lad vedkommende blive rollemodel.

Formålet er, at få flere unge til at vælge uddannelse på et oplyst og fordomsfrit grundlag. Projektet er støttet af Villum- og Nordea-fonden – og nu altså også staten.

Opgaven er at holde oplæg for 7.-10. klasser sammen med en rollemodel fra et andet fag. Her skal den unge fortælle om sin vej til en erhvervsuddannelse og dele sine erfaringer og oplevelser om erhvervsskolen og praktiktiden. Hvordan man gør det, lærer de unge på en træningsweekend inden de starter.

Som arbejdsgiver får du:

 • lønkompensation for alle de timer, din lærling bruger på skolebesøg
 • gratis promovering af din virksomhed og din lærlings fag
 • en lærling, som kan holde oplæg for større forsamlinger
 • en lærling, der er trænet i præsentationsteknik og storytelling
 • en lærling, der kan sætte ord på sin faglige stolthed

Din lærling får som rollemodel:

 • stor erfaring med at holde oplæg
 • nye venner fra EUD og EUX
 • kompetencer han/hun kan skrive på sit CV
 • lønkompensation når han/hun er på skolebesøg
 • mulighed for at hjælpe unge med uddannelsesvalget

Du kan se foldere om:


INFORMATION TIL DIN LÆRLING:

Har du lyst til at fortælle andre unge om dit fag og give dem input til deres valg af ungdomsuddannelse?

Som rollemodel fortæller du elever fra 7.-10. klasse om dit fag og om din vej til en erhvervsuddannelse. Oplægget holder du sammen med en anden rollemodel og som regel for 1-2 klasser ad gangen. Sammen viser I eleverne, at en erhvervsuddannelse er en attraktiv og seriøs mulighed.

FOR AT BLIVE ROLLEMODEL SKAL DU:  

 • have lyst til at snakke med og inspirere andre unge
 • være i gang med, eller have færdiggjort en EUD eller EUX
 • være mellem 17 og 28 år
 • have stor faglig stolthed
 • holde oplæg mindst én gang om måneden i dagstimerne
 • deltage i en træningsweekend være rollemodel i minimum 3 måneder.

SOM ROLLEMODEL FÅR DU: 

 • lønkompensation for de timer du bruger på skolebesøg
 • professionel træning i at formidle din historie
 • træning i at holde oplæg for en forsamling
 • en unik mulighed for at inspirere andre unge
 • kompetencer du kan skrive på dit CV
 • et netværk blandt andre unge fra EUD og EUX.

Du kan se foldere om: