Ulovlige udenlandske virksomheder på byggepladser

Arbejdstilsynet og politiet har i sidste uge igen været på aktion mod social dumping. Denne gang fandt myndighederne ved tilsyn på 56 arbejdspladser, at der var 7 udenlandske virksomheder, der arbejdede ulovligt, fordi de ikke var anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Arbejdstilsynet gav desuden 34 strakspåbud og 1 forbud i forbindelse med  farlige arbejdssituationer. Der blev blandt andet afgivet flere alvorlige reaktioner i forbindelse med nedstyrtningsfare.

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder både virksomheder med og uden ansatte. Anmeldelse skal ske før arbejdet påbegyndes.

Bøde hvis dokumentationen ikke er i orden
Hvis opgaven vedrører eksempelvis bygge og anlæg skal den udenlandske virksomhed vise sin hvervgiver dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i RUT. Det kan fx være en kopi af kvitteringen for anmeldelsen til RUT. Virksomheden kan også vælge at indtaste hvervgivers e-mailadresse i RUT, så får hvervgiver automatisk tilsendt en kopi af kvitteringen.

Virksomheder og private (dvs. hvervgivere), der hyrer en udenlandsk virksomhed til at udføre opgaver inden for eksempelvis bygge og anlæg, skal senest tre dage efter, at arbejdet er påbegyndt, underrette Arbejdstilsynet, hvis han ikke har fået dokumentation for, at den udenlandske virksomhed er anmeldt i RUT. Hvervgivere kan straffes med bøde på 10.000 kr., hvis de ikke underretter Arbejdstilsynet.