Uhævede feriepenge

Kære medlem

Dansk Håndværk skal for god ordens skyld erindre om, at det nu er tid til at opgøre og indbetale medarbejdernes uhævede feriepenge for ferieåret 2019/2020 (optjeningsåret 2018).

De uhævede feriepenge skal indbetales til Dansk Håndværks bankkontonummer 5472-0001006061 senest den 31. oktober 2020. Skriv ”UF” og virksomhedens CVR.nr. i tekstfeltet i netbank. Du bedes samtidig sende en mail til dhv@dhv.dk med følgende oplysninger:

  1. Virksomhedens CVR.nr.
  2. Medarbejdernes CPR.nr. samt beløbet for den enkelte medarbejder.

Dansk Håndværk overfører herefter de uhævede feriepenge til 3F’s Feriefonde.

Du skal være opmærksom på, at 3F kan foretage stikprøvekontrol af indbetalingerne. 3F kan, for egen regning, anmode om en revisorerklæring for indbetalingen af uhævede feriepenge. Såfremt revisorerklæringen konstaterer, at virksomheden har undladt at afregne uhævede feriepenge, skal virksomheden selv afholde udgiften til revision.

Hvis du ikke har nogle uhævede feriepenge, eller du har overført alle feriepenge optjent i 2018 til FerieKonto eller 3F’ Feriefond, skal du ikke foretage dig yderligere, heller ikke besvare denne mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Håndværks sekretariat på telefon 32 63 04 70 eller pr. mail dhv@dhv.dk.

Med venlig hilsen
Dansk Håndværk