Udbud: Kommuner skal forpligtes til at vælge det bedste tilbud

Små virksomheder oplever alt for tit, at kommuner lader deres egne håndværkerafdelinger udføre arbejde, selvom et udbud har vist, at private kan udføre opgaverne billigere og bedre.

På den måde bliver kommunen på en gang virksomhedernes lokale myndighed, potentielt vigtigste kunde, og værste konkurrent, som fratager dem arbejde, som virksomhederne og deres medarbejdere medfinansierer gennem skatten.

Derfor roser SMVdanmark at Folketinget sidste år besluttede at stramme reglerne for beregningen af de kontroludbud kommuner og regioner afgiver og samtidigt oprette en uafhængig klagemyndighed, som skal give virksomheder én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige.

Men efter at have nærlæst lovforslagene, der nu har været i høring, opfordrer SMVdanmark til, at kommuner og regioner også forpligtes til at følge udfaldet af udbudsrunderne.

Virkningsløse forslag
Lars Magnus Christensen fra SMVdanmark peger på, at skærpelsen er uden reel effekt, hvis ikke kommunerne er forpligtet til at følge udbuddets resultat:

– I dag er det sådan, at kommunen ikke er forpligtet til at følge resultatet af et udbud og er derfor ikke forpligtet til at bruge en privat leverandør, selvom dennes bud er lavere end kommunes eget. Det har vi gennem årene set mange eksempler på – også selvom forskellen har udgjort flere millioner kroner på flerårige rammeaftaler, siger Lars Magnus Christensen.

– Hvis man kun indfører skærpede krav til udregning af kontrolbud uden samtidig at indføre regler, der forpligter kommuner til at følge resultatet af det udbud, hvori kontrolbuddet indgår, så opnås formålet med loven ikke. Derfor mener vi, at kommunerne skal forpligtes til at følge resultaterne af udbuddene, understreger han.

Klagemyndigheden skal kunne sanktionere
I forhold til klager over kommunernes opgavetyveri, opfordrer SMVdanmark til, at klagemyndigheden får mulighed for at sanktionere det offentlige og pålægge erstatning ved tab.

Ifølge udkastet får klagemyndigheden en række beføjelser til at skride ind overfor erhvervsaktiviteter og priser, som er regelstridige, men klagemyndigheden tillægges ingen beføjelser til at sanktionere allerede skete overtrædelser eller tildele kompensation til de virksomheder, der har lidt tab som følge af en kommunes overtrædelse af reglerne. Det indebærer, at ingen myndighed risikerer andet, end at man må standse en ulovlig adfærd.

Det mener SMVdanmark er uholdbart.

En klagemyndighed skal have mulighed for at pålægge sanktioner og tilkende erstatning, hvis det offentlige påfører virksomheder tab, ved at overtræde reglerne. Her kan lovgiver søge inspiration i reglerne for Klagenævn for Udbud.