To nye tilbud og en gebyrændring fra Arbejdstilsynet

I løbet af september lancerer arbejdstilsynet to nye tilbud og en gebyrstramning.

Med det første tilbud kan virksomheder indgå en aftale med Arbejdstilsynet.

Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn konstaterer et arbejdsmiljøproblem eller har mistanke om, at der på virksomheden er et arbejdsmiljøproblem, kan Arbejdstilsynet tilbyde virksomheden et aftaleforløb.

Med aftalen forpligter virksomheden sig til at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Til gengæld får virksomheden ikke et påbud og en gul smiley. Som en vigtig element i aftaleforløbet tilbyder Arbejdstilsynet hjælp og vejledning undervejs i forløbet med at løse virksomhedens arbejdsmiljøproblem. Aftalerne skal understøtte, at arbejdspladser, som er motiverede for at løse et arbejdsmiljøproblem af egen drift, gør det, og at læring om arbejdsmiljøproblemer og løsninger spreder sig til andre relevante steder i organisationen.

Aftaleforløbet bliver en mulighed i 2 situationer:

  • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn ser et arbejdsmiljøproblem og vurderer, at problemet kan være andre steder i virksomheden. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse problemet dér, hvor det er konstateret, men også andre steder, som virksomheden selv vælger. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.
  • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn får mistanke om et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er tale om en overtrædelse af reglerne. Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer, fx inden for psykisk arbejdsmiljø. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse det problem, der er mistanke om. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.

Ifølge det andet tilbud kan Arbejdstilsynet fremover vælge at tilbyde supplerende dialog og vejledning til virksomheder, der får et påbud med frist eller et strakspåbud om at løse et konkret arbejdsmiljøproblem. Dialogen og vejledningen vil handle om, hvordan virksomheden kan arbejde med at løse problemet og generelt styrke arbejdsmiljøet. Initiativet træder i kraft den 23. september.

Den tredje ændringer drejer sig om gebyr i forbindelse med virksomheder, der får et forbud, og som efterfølgende får et skærpet tilsyn. Arbejdstilsynet kan fremover opkræve et gebyr for det skærpede tilsyn, hvor Arbejdstilsynet bl.a. følger op på, om virksomheden har rettet op på de forhold, der førte til forbuddet. Gebyret er p.t. på 10.000 kr., men vil blive reguleret en gang om året. Initiativet træder i kraft den 1. september.

Du kan læse mere om ændringerne på AT’s netside her