Styrelse tager arbejde for en milliard fra SMV’ere

Mens politikerne i de seneste år har arbejdet for, at netop de små virksomheder får lettere ved at få nogle af de opgaver, som kommuner, regioner og staten sender i udbud, slår regeringen nu bak, og trækker via Bygningsstyrelsen arbejde for en milliard kroner tilbage til de største virksomheder.

Det drejer sig om det, der kaldes facility management, hvor al udbud af opgaver med bl.a. vedligeholdelse og drift af bygninger under staten nu samles hos Bygningsstyrelsen.

I første omgang samles en tredjedel af arbejdet – det vil sige arbejde for 300-350 mio. kroner – allerede i år i en stor pulje, mens andre dele kommer til i 2021 og 2023.

Dermed sendes dynger af opgaver tilbage til de største virksomheder, der typisk er placeret i landets største byer.

Uden hensyn til de små
Og den proces kritiseres skarpt af de små- og mellemstore håndværksvirksomheders organisation:

– De politiske signaler har i de sidste år været entydige: Der skulle tages hensyn til de små. Men nu slår regeringen pludseligt bak. Også selvom vi ikke har nogen som helst beregninger, der viser, at det skulle være billigere for skatteyderne, at samle arbejdet, så det kun er de største, der kan byde ind. Tværtimod, lyder det fra direktør i Dansk Håndværk, Morten Frihagen.

Han henviser blandt andet til “Opdel eller forklar-pricippet”, som trådte i kraft med den nye udbudslov den 1. januar sidste år.

Hænger slet ikke sammen
Det princip fastslår, at offentlige udbud skal deles op i mindre bidder, så netop små virksomheder og håndværksmestre rundt om i lokalområderne kan få en bid af de mange skattekroner, der hvert år arbejdes for.

– Loven siger entydigt, at myndighederne kun i særlige tilfælde kan lade være med at inddele opgaverne i delopgaver, således at de mindre – og lokale – virksomheder også kan være med. Og undlader de alligevel at udbyde i delopgaver, skal de i hvert enkelt tilfælde forklare, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Det hænger jo slet ikke sammen med, at man nu går i den stik modsatte retning, siger arbejdsgiverdirektøren.

De enkelte statslige institutioner er i dag som hovedregel hver især ansvarlige for at organisere og indkøbe facility management-ydelser.

Regeringen har besluttet at flytte ansvaret for at håndtere facility management-ydelser fra de enkelte institutioner til Bygningsstyrelsen, som så skal lave et samlet indkøb hos en ekstern leverandør.

Formålet er ifølge et notat fra regeringen, at øge professionaliseringen og udnytte synergier og stordriftsfordele.

Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk
Hent foto til fri brug sammen med denne tekst – klik her

Forslag til fototekst: Samling af de statslige udbud vil gå ud over de lokale håndværkere, der typisk lever af regionale og lokale opgaver

Andre fotos til fri brug findes her