Statsregulerede satser pr. 1. januar 2024

Med virkning fra den 1. januar 2024 reguleres en række satser i lovgivningen. Det drejer sig om satser for sygedagpenge, barselsdagpenge, arbejdsgiverens dagpengegodtgørelse (G-dage), kørselsgodtgørelse og skattefrie godtgørelser ved rejser. (De overenskomstmæssige satser reguleres først fra 1. marts 2024.)

Hent oversigt over satser pr. 1. januar 2024

Satser pr. 1. januar 2024