Sporadisk indberetning af løn ophører – nu skal alle indberette løn hver måned

Fra årsskiftet skal også virksomheder, der kun har ansatte i dele af året, indberette løn hver måned – enten som lønbeløbet eller som en nul-indberetning. 

Dermed afskaffes virksomheders mulighed for kun at indberette for de måneder, hvor der er sket udbetalinger, med virkning for den løn der er optjent efter 1. januar 2019. 

Automatisk omregistrering af indberetningspligt
Ændringen har kun betydning for virksomheder, der har foretaget såkaldt sporadisk indberetning af A-skat. De vil automatisk blive omregistreret pr. 1. januar 2019, og har derefter pligt til at indberette løn hver måned.

Ændringen påvirker ikke virksomheder, der allerede i dag har pligt til at indberette ansattes løn hver måned.

Afgift for manglende indberetning
For de måneder, hvor der ikke udbetales løn, skal virksomheden foretage en nulindberetning.

Hvis virksomheden hverken foretager en nulindberetning eller indberetter løn hver måned, foretager Skattestyrelsen en skønsmæssig fastsættelse af A-skat og am-bidrag, og den manglende indberetning vil desuden udløse en afgift på 800 kr. pr. måned. 

Afmeld pligten som arbejdsgiver
Hvis virksomheden ikke udbetaler løn, og ikke forventer at foretage lønudbetalinger i fremtiden, kan virksomheden afmelde pligten som arbejdsgiver med NEM-ID på virk.dk.

Personligt ejede virksomheder, der afmelder pligten som arbejdsgiver, skal omregistrere sig på virk.dk, hvis de fortsat ønsker at beholde deres cvr.nr.

Vigtige frister
I januar 2019 skal der for løn optjent i december indberettes efter de nuværende regler. Det vil sige at der indberettes til e-Indkomst som normalt, hvis der er udbetalt løn for december 2018. Der skal ikke foretages nulindberetning.

De nye regler får dermed betydning fra den 11. februar 2019, som er første indberetningsdato for lønudbetalinger i januar 2019.

Du kan læse mere på Skattestyrelsens hjemmeside her – eller få hjælp til ændring af registreringen på tlf. 7222 2827 eller hjælp til indberetning af e-Indkomst på tlf. 7222 2824