Spørgeskema om bygningsrenovering på din e-mail

Energistyrelsen har i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sat en analyse af omfanget af bygningsrenovering og overholdelse af bygningsreglementets energikrav i gang.

I den forbindelse modtager medlemsvirksomhederne fredag (24. januar) Energistyrelsens spørgeskema via mail fra Dansk Håndværk.

Formål med undersøgelsen
Bygningsreglementet indeholder krav til bygningskomponenter, som skal overholdes ved ombygninger, vedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele i eksisterende bygninger. Disse regler spiller en stor rolle i indsatsen til fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Man vil derfor følge op på, om bygningsreglementets energikrav faktisk efterleves i praksis.

Analysen skal give et billede af, hvor meget der bliver renoveret og i hvor høj grad bygningsreglementets energikrav overholdes, når der renoveres. Den skal også give svar på, hvorfor og i hvilke situationer det evt. er vanskeligt at overholde energikravene.

Energistyrelsen vil bl.a. bruge analysens resultater i deres arbejde med at udarbejde konkrete tiltag til at underbygge regeringens Energiaftale fra 2018, og mere langsigtede renoveringsstrategier for den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Enkelte følges op efterfølgende
Analysen gennemføres af konsulentvirksomhederne Viegand Maagøe og Wilke, som muligvis efterfølgende vil kontakte enkelte virksomheder pr. e-mail eller telefon. Alle svar bliver behandlet fortroligt.

Vi opfordrer til at svare så godt som muligt på spørgsmålene, så vi får et godt billede af virkeligheden, og kan være med til at påvirke evt. ændringer i fremtiden.