Snart kommer den nye Persondataforordning– hvad gør vi nu?

Alle taler i øjeblikket om den nye Persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Men hvad går den egentlig ud på?

Persondataforordningen har mange ligheder med den nuværende Persondatalov.

Persondataforordningen regulerer bl.a. hvad og hvornår virksomheder må registrere oplysninger om deres ansatte og kunder. Dette kan fx være CPR-numre, adresser, oplysninger om ansattes sygdom m.m. Alle virksomheder bliver omfattet af denne nye Persondataforordning – også enkeltmandsvirksomheder og foreninger.

De vigtigste regler i Persondataforordningen går ud på:

  • At virksomheder skal kunne dokumentere, at man overholder reglerne i persondataforordningen.
  • At der nu er et skærpet krav til dokumentation for samtykke – Den ansatte eller jobansøgere skal give samtykke til, at der registreres oplysninger om dem. Dette skal kunne dokumenteres.
  • Retten til at blive glemt. Dette betyder, at ansatte har ret til at få slettet personfølsomme oplysninger, som ikke længere er nødvendige for virksomheden at opbevare.
  • Virksomheden skal orientere Datatilsynet, hvis der fx er sket brud på datasikkerheden. Dette skal gøres inden en vis frist.
  • Bødeniveauet for overtrædelse af Persondataforordningen er hævet væsentligt. Der kan gives administrative bøder på 4 % af virksomhedens/koncernens globale omsætning.

Vi anbefaler derfor, at I som virksomhed allerede nu sikrer sig, at persondata som f.eks. alle registreringer om medarbejdere, kundeoplysninger m.v. lever op til den nuværende Persondatalovs regler.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning omkring den nye Persondataforordning som kan ses her

Dansk Håndværk vil i starten af det nye år tilbyde skræddersyede kurser om Persondataforordningen der er målrettet håndværksvirksomheder, så du får et godt overblik over reglerne.

Se også Datatilsynets FAQ her.

Se vejledning om databeskyttelsesforordningen her.