SMV’erne venter på den lovede nedsættelse af skat på generationsskifte

– De små virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv, sagde statsministeren, da hun præsenterede SVM-regeringen i Folketinget for fire måneder siden. Derfor lovede hun at holde skarpt fokus på, at de har de rigtige rammevilkår.

Det savner de små virksomheder stadigt, hvor Folketinget er sendt på sommerferie, lyder det fra Dansk Håndværk.

– Virksomhederne venter blandt andet på den lovede forbedring af skatten ved generationsskifte af virksomheder, som regeringen har afsat omkring en milliard til. Vi ved stadig kun, at omkring halvdelen af pengene vil blive brugt på at sænke procentsatsen for arveafgiften fra 15 til 10 procent, men ikke, hvornår det vil ske. Det skaber usikkerhed. Og revisorerne gætter på, at den anden halvdel skal gå til ændrede reglerne for beregning af goodwill, forklarer arbejdsgiverforeningens direktør Morten Frihagen.

I stedet for at en ny ejer bygger videre på det fundament, der allerede er skabt, bruger samfundet så ressourcer på at få iværksættere til at skabe nye virksomheder, sådan som vi netop har set det med den ny iværksætterpulje på 300 millioner. Men de nye virksomheder dukker ikke nødvendigvis op i de små lokalsamfund.

Særlig lokal værdi
Organisationen peger på at de mindre virksomheder er af særlig værdi for samfundet. Det er dem, der skaber jobs i lokalområderne, støtter den lokale sportsklub, giver de unge en læreplads og er med til at opretholde den kultur, der kendetegner vores små byer.

– Vi siger: Ovre ved tømreren, oppe ved smeden og henne ved købmanden, når vi er i et lille lokalsamfund. Uden dem ville byen blot være en gruppe af huse. Så hvis regeringen virkelig vil gøre noget for rygraden i dansk erhvervsliv, bør den anden halvdel af det afsatte beløb bruges til et forhøjet bundfradrag specielt for virksomheder. Altså et beløb, der trækkes fra, før arveafgiften sætter ind, understreger direktøren.

Bremser gradvis afvikling
Forslaget vil gøre det mere attraktivt at videreføre mindre virksomheder. Alt for mange af dem lukker nemlig, når ejeren skal på pension, fordi udgifter til arveafgift, rådgivning, omlægninger og økonomisk klargøring til overdragelse gør, at ejeren i stedet planlægger en gradvis afvikling af virksomheden i årene op til pensionsalderen.

– Værdien af de små virksomheden ofte en stor del af ejerens pensionsopsparing og derfor også rygraden i familiens økonomi. Men selv en rygrad har sine begrænsninger, når den bliver overbelastet af afgifter. Derfor venter vi stadigt på, at regeringen lægger handling og datoer bag ordene om, at holde skarpt fokus på, at de små og mellemstore virksomheder har de rigtige rammevilkår.

——————————
Yderligere oplysninger:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk