SMV konference om sammenhængen mellem ledelse, trivsel og produktivitet

Få ny viden, metoder og inspiration, når SMVdanmark sammen med Cabi og Velliv holder konference om sammenhængen mellem ledelse, trivsel og produktivitet. 

Det handler om at få medarbejdertrivsel og produktivitet til at gå hånd i hånd. Og om hvordan lederen af små og mellemstore virksomheder med en målrette ledelsesindsats kan understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Men den daglige drift kan nogle gange tage fokus fra de indsatser, der fremmer et godt psykisk arbejdsmiljø på den lange bane. 

Dit udbytte er ny viden om trivsel, forebyggelse af stress og sygefravær. Og om, hvordan du med en målrettede ledelsesindsatser kan skabe en velfungerede virksomhed. Du får hands on inspiration fra andre virksomheder om, hvordan de i praksis er nået i mål med et godt arbejdsmiljø og har håndteret udfordringerne undervejs.

Som medlem af Dansk Håndværk er din virksomhed automatisk tilknyttet SMVdanmark og kan benyttet en lang række deres tilbud – inklusiv denne konference.

Målgruppen er ledere, HR, arbejdsmiljøansvarlige og tillidsvalgte i først og fremmest små og mellemstore virksomheder.

Pris: Heldagskonferencen koster 900 kr. eksklusiv moms. Prisen inkluderer forplejning med morgenmad, frokost samt kage & frugt til kaffe/te i eftermiddagspausen.

Tid: Konferencen afholdes dels i København den 1. november og dels i Horsens den 8. november – begge gange fra kl. 9.00-15.30.

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er henholdsvis den 24. oktober (Kbh) og 31. oktober (Horsens) – læs mere og tilmeld dig ved at klikke på linket til en af de to konferencer i afsnitte herover.