Slutafregning af kompensation udskudt

Fristen for at indberette dokumentation til slutafregning for kompensationspakker fra foråret bliver skubbet fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021.

Lovgrundlaget for udskydelsen er endnu ikke på plads, men du vil kunne læse om dette på Virksomhedsguiden, når lovgrundlaget er på plads. Du finder desuden en oversigt over alle frister for slutafregning her

HERUNDER kan du læse Dansk Håndværks oprindelige artikel om slutafregning for kompensationspakker – hvor fristen altså nu bliver ændret:

Hvis du har modtaget kompensation, skal du indberette en række oplysninger til Erhvervsstyrelsen om den periode, du har fået kompensation for, så de kan gennemføre en slutafregning.

Du kan endnu ikke sende dokumentationen. Du skal vente på at få brev fra Erhvervsstyrelsen i din digitale postkasse, men det er vigtigt at du reagerer når du får besked, da slutafregningen er en nødvendig del af kontrollen med udbetalingen af kompensationspakkerne.

Din kompensation er udbetalt på baggrund af dine oplysninger om forventningen til den periode, du har søgt kompensation for.

Du skal indberette oplysninger og dokumentation om de faktiske forhold i perioden, således at Erhvervsstyrelsen kan beregne det endelige kompensationsbeløb, du er berettiget til. Det kan fx være dokumentation for din omsætning, dine faktiske omkostninger, dine ansattes hjemsendelsesperiode mv. Erhvervsstyrelsen anvender oplysningerne til at opgøre, om kompensationsbeløbet skal reguleres, dvs. om du enten skal tilbagebetale kompensation eller have udbetalt yderligere kompensation.

Erhvervsstyrelsen sender information til din digitale postkasse om, hvornår det er tid til at indberette, hvilke oplysninger og dokumentation du skal indberette, og hvilken frist der gælder for dig. Indberetning vil ske via virk.dk

Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået din dokumentation, vil du modtage en slutafregning.

Indberet rettidigt eller betal tilbage
Fristen for indsendelse af dokumentation til brug for slutafregning er 30. juni 2021 (Dette ændres til 30. september, som angivet øverst i artiklen). Hvis du ikke indsender dokumentation inden den dato, skal du betale hele din kompensation tilbage!

Lige nu forventer Erhvervsstyrelsen, at det er følgende kompensationspakker i følgende perioder, der vil blive foretaget slutkontrol for:

  • Selvstændige vedr. perioden 9. marts 2020 til og med 31. august 2020
  • Lønkompensation vedr. perioden 9. marts 2020 til og med 5. november 2020
  • Faste omkostninger vedr. perioden 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020

Erhvervsstyrelsen forventer følgende vilkår:

  • Nogle virksomheder vil blive pålagt revisorerklæring på deres dokumenter for selvstændigekompensationen og lønkompensationen. Udvælgelsen vil bero på en risiko- og en væsentlighedsvurdering
  • Risikoelementet er risikoen for snyd. Hvis Erhvervsstyrelsen har modtaget mange henvendelser angående en virksomheds potentielle snyd, øges risikoelementet
  • Væsentlighedselementet består af, hvor mange penge den pågældende virksomhed har fået udbetalt.
  • Des højere disse to elementer til sammen er, des højere er sandsynligheden for at blive pålagt revisorerklæring
  • Hvis tilbagebetalingen overstiger kr. 10.000, vil der være mulighed for at dele betalingen op i 4 rater over 12 måneder uden renter og gebyrer
  • Branchespecifikke vejledninger til slutafregningen