Skattereglerne for julegaver til medarbejderne

Tiden nærmer sig, hvor virksomheder planlægger bestilling af eventuelle julegaver til medarbejderne. Men pas på – for bliver gaven for dyr eller har de ansatte fået andre personalegoder i løbet af året, så kan det udløse skat hos dine ansatte.

Reglerne for personalegoder og julegaver er en smule indviklede:

En medarbejder kan få skattefri gaver fra en eller flere arbejdsgivere, når

  • Fysiske gaver og andre mindre personalegoder må maksimalt have en samlet værdi af op til 1.300 kr. (for 2023)
  • Gavekort udover oplevelsesgavekortet vil i praksis normalt være skattepligtige, men der er undtagelser. (se link nederst)

Overstiger det samlede beløb for personalegoder og gaver de 1.300 kr. skal hele beløbet beskattes

Der er dog særlige regler for jule- og nytårsgaver:

  • Julegaven har maksimalt en værdi af 900 kr. (relevant, hvis der er givet andre gaver i årets løb).
  • Hvis det samlede beløb overstiger 1.300 kr. bliver selve julegaven ikke beskattet, hvis den højst koster 900 kr. – men de øvrige gaver, der er givet i årets løb bliver i det tilfælde beskattet.

Moms: Bemærk at man som arbejdsgiver ikke kan fratrække moms på gaver til medarbejdere og forretningsforbindelser, uanset om gaven holder sig inden for den skattemæssige grænse ovenfor. Hvis gaven er påført virksomhedens navn eller logo og koster mindre end 100 kr. eksl. moms, anses den dog for at være en reklamegave og giver fuldt momsfradrag.

Uddybende forklaring: Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.300 kr. pr. år i 2023 (1.200 kr. i 2022). Hvis den samlede værdi af de personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.300 kr., bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb.
For julegaver – det vil sige årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår – gælder der dog det særlige, at værdien af julegaver altid tæller med i vurderingen af, om beløbsgrænsen på 1.300 kr. er overskredet, men julegaver på maksimum 900 kr. i 2023 (900 kr. i 2022) bliver ikke beskattet, uanset om den ansatte i løbet af året har modtaget goder, herunder julegaver til en samlet værdi over 1.300 kr. Er beløbsgrænsen overskredet, bliver de andre smågoder beskattet med det fulde beløb, mens julegaven til en værdi af maksimum 900 kr. ikke beskattes.

Læs mere:
Om regler hos skat på denne side – her finder du også et punkt om de særlige regler for gavekort mm.