I år må du give medarbejderne en ekstra skattefri julegave

Medarbejdere kan i år ekstraordinært få en skattefri gave – men der er stadigt skattegrænser for de almindelige gaver i årets løb og julegaven.

Giver man de ansatte en julegave, skal man huske, at hvis gavens værdi er for stor, kan man komme til at udløse beskatning hos medarbejderen – inklusiv andre gaver, der er givet i årets løb.

Ekstra gave i år
I år – altså 2021 – kan ansatte ekstraordinært ud over nedenstående generelle regler få et Oplevelsesgavekort til en samlet værdi af op til 1.200 kr. uden at blive beskattet. Det betyder at arbejdsgivere i hele 2021 kan give deres medarbejdere et eller flere skattefri oplevelsesgavekort på samlet op til 1.200 kr. – udover de sædvanlige gaver og mindre personalegoder på op til 1.200 kr.

  • Gavekortet skal være til oplevelser i Danmark eller et andet EU-/EØS-land, fx hotelophold, restaurantbesøg, koncerter og forlystelser.
  • Gavekortet skal modtages i 2021 for at være skattefrit, men må også gerne bruges af medarbejderen efter 2021.
  • Den enkelte medarbejder kan få flere oplevelsesgavekort fra samme eller forskellige arbejdsgivere, men overskrides beløbsgrænsen, skal medarbejderen betale skat af det samlede beløb.

Der er dog knytte betingelser om at medarbejderen ikke må bytte gavekortet til kontanter m.m. sm du kan læse mere om på Skats netside under punktet “nyt oplevelsesgavekort” her

De generelle regler – bortset fra ekstragaven
De almindelige regler for gaver er derimod som de plejer at være – de kan umiddelbart være lidt vanskelige at gennemskue, men skemaet nederst er en god hjælp for at forstå reglerne. 

Samlet grænse på 1.200 kroner for 2021
En medarbejder kan som hovedregel kun modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.200 kr. om året (inkl. moms) uden at betale skat, men der er nogle særregler.

Overstiger det samlede beløb for årets gaver 1.200,- kr. skal hele beløbet beskattes.

Særlig udtagelse for julegave
Der er dog en undtagelse for julegaver:

Julegaven må – for ikke at skulle beskattes – højest have en værdi af 900,- kr. men bliver det samlede beløb for årets gaver dermed over 1.200 kr., skal de øvrige gaver beskattes.

Hvis julegaven har en værdi på højst 900 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på for eksempel 500 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 500 kr., selv om det samlede beløb dermed er større end de 1.200.

  • Julegaven på højst 900 kr. tæller altså med i de 1.200 kr., som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Gaver for mere 1.200 kr. det pågældende år betyder, at hele beløbet skal beskattes – dog kan man holde julegaven på højst 900 kr. ude af regnestykket.

Tingsgaver til en værdi mellem 900 kr. og 1.200 kr.

  • Julegaven tæller med i de 1.200 kr., som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Julegaver større end 900 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 901 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.200 kr.

Arbejdsgiveren kan altså for den sags skyld godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.200 kr. Men så skal det hele beskattes, hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver.

Bemærk at Julegaver til mere end 1.200 kr. er altid skattepligtige.

Husk at opgive beløbet – og træk det fra
Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til skat som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Eksempler (tal for 2021)

Julegavens værdi Værdi af andet personalegode Beskatning Forklaring
900 kr. ingen En julegave til højst 900 kr. udløser ingen beskatning.
1.200 kr. ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.
900 kr. 300 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr.
910 kr. 300 kr. Beskat-
ning af 1.210
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
900 kr. 500 kr. Beskatning af 500 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 500 kr.

Kontanter, gavekort og lignende
Medarbejderen skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.200 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder.

Læs mere om skattereglerne for gaver, det ekstraordinære oplevelsesgavekort m.v. – også dem, der ikke er julegaver – på Skats netside her– på samme side kan du også se andre regler for firmagaver, gratialer m.v.