Skatteregler: Hvad må du give medarbejderne i julegave

Mange virksomheder giver medarbejderne en julegave.

I den forbindelse skal man huske, at hvis gavens værdi er for stor, kan man komme til at udløse beskatning hos medarbejderen – endda også af andre gaver, der er givet i årets løb.

Så hvis du overvejer, hvilken værdi en eventuel julegave til medarbejderne skal have, så se reglerne fra Skat her – de kan umiddelbart være lidt vanskelige at gennemskue, men skemaet nederst er en god hjælp for at forstå reglerne. 

Samlet grænse på 1.200 kroner for 2019
En medarbejder kan som hovedregel kun modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.200 kr. om året (inkl. moms) uden at betale skat, men der er nogle særregler.

Overstiger det samlede beløb for årets gaver 1.200,- kr. skal hele beløbet beskattes.

Særlig udtagelse for julegave
Der er dog en undtagelse for julegaver:

Julegaven må – for ikke at skulle beskattes – højest have en værdi af 800,- kr. men bliver det samlede beløb for årets gaver dermed over 1.200 kr., skal de øvrige gaver beskattes.

Hvis julegaven har en værdi på højst 800 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på for eksempel 500 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 500 kr., selv om det samlede beløb dermed er større end de 1.200.

  • Julegaven på højst 800 kr. tæller altså med i de 1.200 kr., som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Gaver for mere 1.200 kr. det pågældende år betyder, at hele beløbet skal beskattes – dog kan man holde julegaven på højst 800 kr. ude af regnestykket.

Tingsgaver til en værdi mellem 800 kr. og 1.200 kr.

  • Julegaven tæller med i de 1.200 kr., som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Julegaver større end 800 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 801 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.200 kr.

Arbejdsgiveren kan altså for den sags skyld godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.200 kr. Men så skal det hele beskattes, hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver.

Julegaver til mere end 1.200 kr. er altid skattepligtige.

Husk at opgive beløbet – og træk det fra
Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til skat som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Eksempler (tal for 2019)

Julegavens værdi Værdi af andet personalegode Beskatning Forklaring
800 kr. ingen En julegave til højst 800 kr. udløser ingen beskatning.
1.200 kr. ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.
800 kr. 400 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.200 kr.
810 kr. 400 kr. Beskat-
ning af 1.210
Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
800 kr. 500 kr. Beskatning af 500 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 500 kr.

Kontanter, gavekort og lignende
Medarbejderen skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.200 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder.

Læs mere om skattereglerne for gaver m.v. – også dem, der ikke er julegaver – på Skats netside her

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.