Sikkerhed på byggepladsen på tysk, polsk og engelsk

Arbejdstilsynet sætter med materialer på fire sprog nu fokus på samarbejdet om sikkerhed og sundhed på landets største byggepladser som led i indsatsen mod social dumping.

Samarbejder om sikkerheds- og sundhed forudsætter, at alle på byggepladserne kender de danske regler om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret. Derfor har Arbejdstilsynet udviklet nye materialer, der blandt andet sætter fokus på, hvordan virksomhederne kan inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdet med sikkerhed og sundhed.

Som led i indsatsen mod social dumping vil Arbejdstilsynets tilsynsførende i de kommende måneder tage plakater og faktaark med ud på byggepladserne for at sætte fokus på det gode samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladserne.

Materialet er målrettet bygherrer, entreprenører samt udenlandske virksomheder og ansatte. Det indeholder centrale regler om AMO og gode idéer til at styrke hverdagens arbejdsmiljøarbejde på byggepladserne. Al materiale findes på både dansk, engelsk, polsk og tysk.

Du kan finde de nye materialer her.