Send medarbejderne på efteruddannelse med tilskud

Løbende uddannelse af medarbejderne er en investering i virksomheden. Husk, at I som medlem af Dansk Håndværk har gode muligheder for at få støtte til medarbejdernes efteruddannelse. 

Medarbejdere, der løbende uddanner sig og får nye kompetencer, gør virksomheden mere fleksibel og parat til forandringer. Samtidig er det en god mulighed for at holde på medarbejdere i en periode, hvor ordrebogen måske ikke er så fyldig som tidligere. Og både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse – blandt andet gennem Håndværkets Udviklingsfond.

Om AMU

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

AMU byder på alt fra kurser som byggepladslogistik, bæredygtigt byggeri, kvalitetssikring og dokumentation i byggebranchen og kundeservice. Du finder også gaffeltruckkurser og sikkerhedskurser.

Find AMU-kurserne her: amukurs.dk

Tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond

Du kan som arbejdsgiver (tilknyttet Bygge- og Anlægsoverenskomsten) søge tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond. Fonden henvender sig til medlemmer af 3F, der er ansat på bygningsoverenskomsterne med Dansk Håndværk og på tiltrædelsesoverenskomster. Overenskomstdækkede virksomheder betaler 520 kr. pr. medarbejder pr. år til kompetenceudviklingsfonden.

Hvor meget?
Der gives efter tre måneders ansættelse tilskud til medarbejdernes deltagelse i alle AMU-kurser og FVU- og Ordblindeundervisning samt akademiuddannelserne Byggekoordinator og Byggeteknologi.

Tilskuddet udgør 110,20 kr. pr. time ved deltagelse i alle AMU-kurser. Der kan maksimalt søges om tilskud til 15 kursusdage pr. person pr. løbende 12 måneder.

I kan som virksomhed ringe til PensionDanmarks virksomhedsrådgivning, der sidder klar til at svare på spørgsmål og hjælpe virksomhederne med ansøgningerne fra fonden. Ring på 70 12 13 42 alle hverdage kl. 8-18.

Læs mere om Håndværkets Udviklingsfond

I Håndværkets Udviklingsfond er følgende AMU-kurser top 10 i 2021-2022:

1. Teleskoplæsser – Certifikat
2. Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
3. Systemstilladser – opstilling mv.
4. Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
5. Rulle- og bukkestillads – opstilling mv.
6. Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
7. Videndeling og læring for medarbejdere
8. Byggepladslogistik
9. Situationsbestemt ledelse
10. Kommunikation som ledelsesværktøj

Løntabs-kompensation: VEU-godtgørelse

Udover tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond, kan du som arbejdsgiver få VEU-godtgørelse (Voksen- og Efteruddannelse), hvis din medarbejder får løn, mens han eller hun er på AMU-kursus.
VEU-godtgørelse er en løntabskompensation, og satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen. I 2022 er satsen 120,68 kr. pr. time. Der er også mulighed for at søge tilskud til befordring.

Læs mere om VEU-godtgørelse

Tilskuddet bliver udbetalt til virksomhedens NEM-konto.

Har du medarbejdere under Industri- og Værksted eller Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten?

Medarbejdere med 3 måneders anciennitet har ret til 2 ugers (74 timers) selvvalgt uddannelse pr. år med tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden. Derudover gælder følgende:

  • Virksomheden betaler fuld løn, dog max 150,00 kr. pr. time – med tillæg af feriepenge, SH-opsparing og pension.
  • Virksomheden modtager tilskud fra Fonden på 70,00 kr. pr. time, og derudover kan virksomheden få eventuel VEU-godtgørelse (se ovenfor)
  • Der ydes desuden tilskud til elevers deltagelse i erhvervsrelevant fritidsuddannelse efter 6 måneders beskæftigelse i samme virksomhed.
  • Tilskud fra fonden betales kun til medarbejdere, der på uddannelsestidspunktet er medlem af 3F.

Det er 3F Fagligt Fælles Forbund, der står for udbetalingen. Download ansøgningsskemaet her: Ansøgning om tilskud fra kompetenceudviklingsfondene

Find mere information her

Om AMU-kurser: amukurs.dk
Om Akademiuddannelserne i byggeteknologi og byggekoordination.
Om tilskud via Håndværkets Udviklingsfond.
Om VEU-godtgørelse