Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse hæves

Skatterådet har besluttet at hæve satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse på grund af de stigende brændstofpriser.

Kørselsfradraget er det, som alle danskere kan fradrage på selvangivelsen hvert år. Det er blevet forhøjet med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2022. Dvs. det er den enkelte selv, der udfylder det som del af sin selvangivelse. Det berører dermed ikke virksomheden, med mindre I har nogle automatikker, der opsamler den information for medarbejderne. Det er alene et fradrag og kan på intet tidspunkt betyde øgede omkostninger for virksomheden.

Skattefri befordringsgodtgørelse er skatterådets beslutning om, hvor meget, der maximalt kan blive udbetalt som skattefri kørselsgodtgørelse. Pga. de stigende brændstofpriser er denne sats helt ekstraordinært blevet forhøjet med virkning fra 1. maj 2022 .

Satser som de fremgår på Skat.dk: Kørselsgodtgørelse – skattepligtig og skattefri – Skat.dk

Da satserne i overenskomstens §25 referer til statens regler for kørsel over 20.000 km. pr. år, betyder det også, at satsen pr. 1. maj er steget til 2,17 km. Det er den sats, der skal bruges pr. 1. maj 2022.