Satser for befordringsfradrag 2018

Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for næste år. Satserne for 2018 stiger en smule i forhold til 2017. 

Årsagen til, at den skattefri befordringsgodtgørelse og befordringsfradraget stiger en smule i det kommende år, skal findes i forventede stigende benzinpriser for 2018 samtidig med en forbedring af bilernes brændstofforbrug.

– Når satserne for 2018 generelt stiger en smule, så skyldes det, at benzinpriserne forventes at blive højere i 2018, men til gengæld kører bilerne længere på en liter brændstof, forklarer Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet.

Befordringsfradraget 2018:

År

Sats for kørsel ml. 24-120 km

Sats for kørsel over 120 km

2017

1,93 kroner pr. km

0,97 kroner pr. km

2018

1,94 kroner pr. km

0,97 kroner pr. km

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. 

Pendlere i yderkommuner, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil 2018:

År

For de første 20.000 km

For kørsel over 20.000 km

2017

3,53 kr. pr. km

1,93 kr. pr. km

2018

3,54 kr. pr. km

1,94 kr. pr. km

Reglerne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed.

Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel eller knallert
Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2018 0,53 kr. pr. km.

Fakta om satserne:
Satserne er beregnet på baggrund af et skøn over benzinpris for 2018 på 11,96 kr. pr. liter.

Skatterådet beregner årligt satserne på baggrund af udgifterne til befordring med bil.