Sådan får du unge godt i gang i virksomheden

Unge uden erfaring fra arbejdsmarkedet kender ikke normerne på en arbejdsplads. Der er noget, de ikke ved – og derfor noget, de skal lære, udover at løse en deres konkrete arbejdsopgaver.

Her kan du finde to forslag med gode råd til, hvordan du får en ny, ung medarbejder godt i gang på din arbejdsplads. Du kan bruge forslagene meget konkret eller se dem som en hurtig inspiration til, om der en noget du bør bruge i den måde, du normalt tager imod nye medarbejdere på.

Den første guide, som er lavet af CABI, er meget konkret med korte råd til, hvad du skal tale med den unge om:

  • Før start i virksomheden
  • Første dag
  • Den første tid
  • Og hvad du senere bør følge op på.

Du finder Cabi’s guide og forslag her

Den anden guide, som er lavet af arbejdsmiljørådet, er også meget konkret med fem punkter, der kommer med forslag til:

  • Vær gode rollemodeller
  • Læg en plan for den første tid
  • Inviter til dialog
  • Opstil krav og forventninger
  • Giv konstruktiv feedback

Du finder arbejdsmiljørådets guide her