Sådan er du repræsenteret i nyt råd om udbud

Vicedirektør i SMVdanmark Jakob Brandt. Foto SMVdanmark

Et nyt råd, Forum for Udbud, under erhvervsministeriet skal forbedre konkurrencen om offentlige opgaver. 

Rådet skal blandt andet drøfte aktuelle udbudsfaglige problemstillinger og skabe dialog og videndeling mellem centrale aktører inden for offentlige udbud. 

Rådet kan desuden komme med anbefalinger og løsningsforslag, både til erhvervsministeren og til offentlige indkøbere og tilbudsgivere.

Som medlem af Dansk Håndværk er din virksomhed repræsenteret via SMVdanmark, hvor vicedirektør Jakob Brandt er udpeget som et af de 14 medlemmer.

SMV’ere skaber lokale jobs og lærepladser
Han har allerede peget på problemerne i forbindelse med at offentlige myndigheder ser ud til at glide væk fra udbudslovens krav om så vidt muligt at opdele udbud i fagentrepriser frem for totalentrepriser:

– De store udbud, som vi ser flere af for tiden, er sjældent vejen til den bedst mulige opgaveløsning for skattekronerne. Ønsker man nye lokale job og nye lærepladser, skal SMV’er have en fair chance i de offentlige udbudsrunder. Desværre er der et stykke vej endnu, mener Jakob Brandt blandt andet.

Forum for Udbud fungerer med anbefalinger og løsningsforslag også som rådgivende organ til erhvervsministeren.

Stærk tovholder bag rådet
Rådet kan også selv tage aktuelle udbudsfaglige problemstillinger op og udarbejde anbefalinger og løsningsforslag med udgangspunkt i ordre- og tilbudsgiveres erfaringer. I den sammenhæng kan de opfordre til, at emner belyses nærmere med vurderinger og analyser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er tovholder for rådets sekretariat.

Som medlem af Dansk Håndværk er din virksomhed automatisk også en del af SMVdanmark og kan bruge en lang række af deres tilbud og ydelser – ligesom virksomhedens interesser varetages i en lang række råd og nævn – blandt andet altså nu i Forum for Udbud.