Så kom den: Restaureringsuddannelsen

HåndværkerAkademiet introducerer en ny uddannelse, som er henvendt den gruppe bygningshåndværkere, der skal vedligeholde og restaurere bevaringsværdigt byggeri: Restaureringsuddannelsen.

Uddannelsen består af en række kurser, hvor de første to ugers sensommer-kursus i uge 40 og 41 2020 er obligatoriske. Herefter sammensætter man selv uddannelsen, alt efter ens håndværk og lyst til at fordybe sig i særlige emner.

Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem EUC Nord og en lang række af byggeriets faglige organsiationer.

Læs mere om Restaureringsuddannelsen her.