Ros til fortsat styrkelse af 10. klasse på erhvervsskolerne

Dansk Håndværk, der er arbejdsgiverforening for landets små og mellemstore håndværksvirksomheder, glæder sig over, at det ser ud til at en ny politisk aftale i dag vil styrke placeringen af 10. klasse på erhvervsskolerne. 

En placering tættere på det uddannelsesmiljø, som mange af eleverne rent faktisk går videre med, har vist sig at være en fordel for både elever og uddannelser, lyder det fra Dansk Håndværk, som dog samtidigt advarer om, at det ikke må flytte fokus fra at få også de bogligt orienterede elever til at vælge en faguddannelse: 
 
– Man skal passe på at man ikke sender et signal til de øvrige unge, om at hvis de vil have en topuddannelse som håndværker, så skal de gå 10. klasse vejen, siger direktør Morten Frihagen.
 
– Vi har brug for de stærke og målrettede unge i virksomhederne – og de har brug for en erhvervsuddannelse, hvis de eksempelvis vil kunne starte nye virksomheder, der oven i købet kan beskæftige nogle de unge, som fortsatte i gymnasiet uden at tænke på deres videre karrieremuligheder, forklarer arbejdsgiverdirektøren.
 
Han opfordrer derfor politikerne til at tænke udviklingen videre, så alle unge – og ikke blot dem fra 10. klasse – får et reelt billede af de mange muligheder, de faglige uddannelser giver – og det kræver ifølge organisationen, at politikerne fortsætter arbejdet med oplysning og inspiration tidligt i folkeskolen. Noget der tilsyneladende også vil være elementer af i dagens politiske aftale.
 
——————————————
Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk