Stadigt lange udsigter for nedsat skat på generationsskifte

Regeringens varsler med sin 2030 plan igen en nedsættelse af skatten på generationsskifte af virksomheder. Men dykker man ned i de bagvedliggende papirer, er der stadigt ikke meget hjælp at hente for de mange virksomheder, der venter på den konkrete ændring, lyder det fra håndværkernes arbejdsgiverforening.

– Man lover igen at satsen skal nedsættes fra 15 til 10 procent. Det er godt, for det vil lette mulighederne for at finansiere overgangen, når næste generation tager over. Men vi er skuffede over at regeringen ikke gør mere for at oplyse erhvervslivet om at de konkrete tidsplaner er, at det først skal ske fra 1. januar 2025. Desuden ærgrer det os, at vores anbefaling om at hæve bundfradraget, så de mindre virksomheder får bedre mulighed for at overleve, ikke direkte indgår i planerne. Små virksomheder har stor betydning for sammenhængskraften i lokalområderne – men alt for mange virksomheder lukker, når ejeren går på pension, lyder det fra Dansk Håndværks direktør Morten Frihagen.

Dansk Håndværk har i det forløbne år gentagende gange opfordret til, at der bliver lavet et særligt bundfradrag ved overdragelse af aktive virksomheder. Det vil betyde, at små virksomheder ikke belastes af ekstra skat, når de enten overdrages til næste generation. Opfordringen gælder også i de tilfælde hvor virksomheden skal videreføres af en ny ejer:

– Ni ud af ti iværksættere starter virksomhed indenfor traditionelle fagområder som eksempelvis håndværk. Deres ambition er at skabe en lille, veldrevet virksomhed i deres lokalområde. Men næsten hver anden må lukke indenfor de første fem år. Hvis vi kan gøre det mere attraktivt for de omkring 16.000 danskere, der hvert år forsøger sig som selvstændige indenfor traditionelle fag, at starte ved at overtage en lille virksomhed, hvor ejerne skal på pension, kunne vi give dem et solidt startgrundlag og samtidigt sikre aktivitet og arbejdspladser i de lokalområder, der er hårdt presset af fraflytning, forklarer Morten Frihagen.

Dansk Håndværk er derfor skuffet over at man kun har brugt omkring halvdelen af skattenedsættelsen vedrørende bo- og gaveafgiften på konkrete skattelettelser, der kommer de mindre virksomheder til gode, og at man afsætter en milliard til iværksætterstøtte uden at lade nogle af pengene gå til at gøre det mere attraktivt at overtage en eksisterende virksomhed, for at udvikle den .

– I stedet for at smøre et tyndt lagt lettelser ud over alle virksomheder, vil et fornuftigt bundfradrag både ved generationsskifte og ved et egentligt ejerskifter have langt større effekt, mener Dansk Håndværk.
———————————-
Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk

Citat fra regeringens 2030 plan, side 166:
Regeringen ønsker at forbedre vilkårene ved generationsskifte for familieejede virksomheder, og vil derfor prioritere en nedsættelse af satsen for bo- og gaveafgiften og prioritere 0,8 mia. kr. inden for rammerne af 2030-planen til et retskrav på en skematisk model for værdiansættelse. Regeringen vil endvidere prioritere et forhøjet fradrag for virksomhedernes udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter
Link: https://fm.dk/media/27329/dk2030-danmark-rustet-til-fremtiden_web.pdf