Private arbejdsgivere skal også forberede sig på konflikt

Særlig mindre virksomheder må forberede sig på problemer, lyder det fra arbejdsgivere.

En omfattende storkonflikt vil også få følger for det private arbejdsmarked.

For når medarbejderne ikke kan få passet deres børn, eller hvis deres mindre børn ikke kan komme i skole, vil det give udfordringer – og det smitter af på virksomhederne.

– Selv om overenskomsterne på det private område ikke indeholder aftaler i forbindelse med, at det offentlige strejker eller lockouter, må langt de fleste ledere forberede sig på problemer, forklarer  Morten Frihagen, der er direktør i arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk.

– I de første dage af en storkonflikt kan virksomheder komme til at mangle medarbejdere på de opgaver, de er i gang med at udføre. Det vil ikke være efter reglerne, hvis ansatte bruger barnets første sygedag, fordi skoler eller institutioner lukker. Men feriefridage eller restferie vil sandsynligvis blive brugt i stor stil, vurderer Morten Frihagen.

Lille Viggo med på arbejde
Sidste gang Danmark oplevede storkonflikt på det offentlige område, arrangerede enkelte store virksomheder fælles pasningsordninger på arbejdspladsen. Men det er en mulighed for de få.

– Mindre og mellemstore virksomheder vil have problemer de første dage, indtil medarbejderne får arrangeret sig med familie og venner. Og mens lille Viggo måske godt kan komme med på arbejde i en kontorvirksomhed, er det slet ikke en mulighed for ansatte på eksempelvis en byggeplads, forklarer arbejdsgiverdirektøren.

Planlægning allerede nu
Han råder, til at man som leder tænker lidt kreativt for at undgå, at det går ud over virksomheden. Og det afhænger af, hvilken branche man arbejder indenfor:

– Vi råder vores medlemmer – det vil sige håndværksvirksomhederne – til at tage en snak med de ansatte på forhånd. Som leder kan man allerede nu forsøge at få afviklet nogle opgaver, så de ikke ligger lige omkring konfliktens start. Det kan give medarbejderne mulighed for at bruge et par feriefridage, hvis de har nogle tilbage. En anden mulighed er, at de kan afspadsere eller holde de sidste af deres feriedage, hvis det bryder løs. En snak med  de ansatte, hvor man forbereder fleksible løsninger, vil være en stor fordel, lyder rådet fra Morten Frihagen.

——————————————

Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk