Priser til private forbrugere skal være inklusiv moms

Sælger virksomheden til private forbrugere, bør man være opmærksom på at priser, der retter sig mod almindelige forbrugere, skal angives inklusiv moms.

Det gælder eksempelvis når man udarbejder tilbud, reklamer eller annoncerer, også annoncer på internet eller på virksomhedens egen netside.

Om markedsføring er ”rettet mod” private forbrugerne, afhænger af, om virksomheden muliggør – og bygger på – salg til private forbrugere.

Markedsføringsloven:
Efter markedsføringslovens § 12a, stk. 1, nr. 6, skal erhvervsdrivende ved opfordring til køb rettet mod forbrugere angive prisen inklusiv alle afgifter, herunder moms. Det samme følger af forbrugeraftalelovens § 11, stk. 1, nr. 3, der handler om de oplysninger, en erhvervsdrivende skal give en forbruger, inden der indgås en fjernsalgsaftale, fx en aftale via internettet. 

Sådan er reglerne
Er markedsføringen rettet mod forbrugere, vil det ikke være tilstrækkeligt, hvis virksomheden blot oplyser om, at der vil blive tillagt moms ved køb.

Det vil altså være ulovligt, når prisen står oplyst uden moms, f.eks.: ”ekskl. moms” eller der bliver taget et generelt prisforbehold, f.eks. ”alle vores priser er ekskl. moms”. Man må heller ikke skrive at forbrugeren skal betale moms ud over den oplyste pris, f.eks: ”plus moms” eller ”dertil tillægges moms”.

Hvis markedsføringen både er rettet mod forbrugere og erhvervsdrivende, skal man altid oplyse prisen inklusive moms. Det er dog tilladt også at oplyse priserne eksklusive moms, så længe priserne inklusive moms fremstår klart og tydeligt, f.eks. ved at skrive ”100 kr. inkl. moms (80 kr. ekskl. moms)”

Læs mere om reglerne:
Reglerne kan læses på forbrugerombudmandens netside, som du kan finde her