Politikerne skal genfinde tilliden til virksomhederne

Normalt mener politikere at forudgående kontrol er bedre end tillid. Men i statsministerens nytårstale blev der slået nye toner an. På ældreområdet skal snærende krav om dokumentation lempes. “Alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer”, som hun udtrykte det. I stedet skal der vises tillid til at de ansatte udfører deres arbejde bedst muligt, lød det i talen.

Det får nu Dansk Håndværk til at opfordre politikerne til at vise samme tillid på andre områder, sådan som de gjorde på toppen af coronakrisen:

– Hjælpepakkerne blev gennemført, så virksomheder kunne få støtte uden voldsomme krav om forudgående dokumentation. Man stolede på at erhvervslivet. Hjulene skulle holdes i gang og derfor ville kontrollen først komme senere. I bygge- og håndværksbranchen var der kun ganske der brugte hjælpepakkerne. Også blandt virksomheder, hvor det havde været lettere at dreje nøglen i en periode og læne sig op ad den statslige støtte. For med den tillid, der pludseligt blev vist den enkelte arbejdsgiver, fulgte et ansvar, som de tog alvorligt, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

SMV’erne levede op til ansvaret
Som et andet eksempel peger han på beslutningen om at ansatte, der var ramt af restriktioner, ikke skulle være en økonomisk belastning for virksomheden. Hvis medarbejdere – til forskel fra almindelig sygdom – var fraværende på grund af coronarestriktioner, betalte det offentlige sygedagpenge fra første dag. Det var også en tillidserklæring, som arbejdsgiverne forvaltede med stort ansvar.

– For hjælpepakkerne viste det sig ganske vist at løftet om hurtig hjælp ikke slog til, da pengene skulle udbetales. Der måtte rykkes og ventes urimeligt længe. Men efterfølgende har det vist sig, at kun meget få forsøgte at snyde sig til økonomisk vinding. Det dokumenter, at den tillid, som statsministeren nu vil vise de ansatte på ældreområdet, uden problemer kan udvides til også at gælde erhvervslivet, mener Morten Frihagen.

Tillid betyder færre omkostninger
Han opfordrer derfor til at bruge erfaringerne til at lempe på kravene til erhvervslivet:

– Vi bruger alt for mange ressourcer på forudgående dokumentation og ansøgningsprocesser. Eller sagt med statsministerens egne ord: “Alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer”. Coronakrisen har vist, at vi roligt kan skære ned på det indledende bureukrati og nøjes med den efterkontrol, som man også gennemfører i dag. Med mere tillid vil omkostningerne for både det offentlige og erhvervslivet falde og opgaverne vil blive løst hurtigere, lyder opfordringen.

—————————————————————————————–

Yderligere oplysninger
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk