Opkrævning til Håndværkets Udviklingsfond i uge 34

Dansk Håndværks medlemsvirksomheder modtager i uge 34 en opkrævning til Håndværkets Udviklingsfond samt til de øvrige fonde, som PensionDanmark Uddannelsesfonde opkræver til. Sidste frist for indbetaling er den 14. september. Opkrævningerne til fondene sker halvårligt.

PensionDanmark opkræver 520 kr. pr. medarbejder pr. år til Udviklingsfonden, 50 øre pr. time til Samarbejdsfonden og 45 øre pr. time til DA/LO Udviklingsfond. Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud.
Opkrævningen for 2. halvår 2020 vil blive sendt ud i februar 2021.

Tjek opkrævninger direkte i e-Boks

Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks, får opkrævningerne via e-Boks. Virksomheder, der ikke er på e-Boks, får opkrævningerne med posten.

Vær opmærksom på, at hvis I tilgår jeres e-Boks via virk.dk, ser I kun post fra det offentlige med mindre I har godkendt post fra ”Private afsendere”. Derfor anbefaler vi, at I tilgår e-Boks direkte via e-Boks.dk. E-boks sender i øvrigt en notifikation i form af en mail og/eller en SMS, om at der er post i e-Boks.

Hvad er Uddannelsesfondene?

Alle medlemmer af Dansk Håndværk betaler til uddannelsesfondene, som har til formål at efteruddanne- og videreuddanne medarbejdere. Uddannelsesfondene giver tilskud til alle AMU-kurser, og finansierer Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS), hvor du kan få råd og vejledning om arbejdsmiljø indenfor Bygge- og Anlægsbranchen. Uddannelsesfondene sikrer med andre ord, at dine medarbejdere har de fornødne kompetencer og understøtter dit arbejdsmiljø.

I kan søge om tilskud til efteruddannelse af medarbejdere

Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet.

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra uddannelsesfondene. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra den uddannelsesfond, som de er tilknyttet.

Læs mere på pension.dk/uddannelsesfonde.