Opdaterede retningslinjer ift. corona

Regeringens og Erhvervslivets coronaenhed har pr. 14. maj 2020 godkendt nye retningslinjer for bl.a. ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser, for produktionsvirksomheder mm.

Generelt set er der sket en opblødning af retningslinjerne. Den største gennemgående ændring er, at hvor der tidligere har stået, at der skal være 2 meter i mellem medarbejdere, står der nu, at der skal være 1 meter – medmindre der er særlig fare for dråbesmitte.
Der er også ændret regler vedr. kantinedrift og buffeter.

Herudover er der en række steder ændret fra skal til bør.
Det er dog fortsat meget vigtigt at have stor fokus på at vakse hænder, spritte hænder af og en høj rengøringsstandard.

Se de nye retningslinjer relevante for Dansk Håndværks medlemmer her:

For alle nye og opdaterede retningslinjer, se Erhvervsministeriets hjemmeside her.