Opdaterede nøgletal pr. 1. marts

Så er nøgletallene for nedenstående områder opdateret per 1. marts 2019:

  • Nøgletal marts 2019 Overenskomst for Auto- og Boligmonteringsområdet  
  • Nøgletal marts 2019 Bygge og anlægsoverenskomsten  
  • Nøgletal marts 2019 Industri- og værkstedoverenskomsten  
  • Satser E46 marts 2019

Du finder altid de seneste nøgletal på netsiden under Rådgivning & Faglighed > Personale & Overenskomst.