Øger tilsynet på byggepladserne og skærpede reaktioner

Arbejdstilsynet øger det målrettede tilsyn mod smitte fra coronavirus på byggepladserne og skærper reaktionsniveauet over for virksomheder, der ikke træffer effektive foranstaltninger for at undgå smittespredning.

Regeringen har med 7 initiativer pålagt alle brancher at få styr på arbejdsmiljøet og smittefare for vandrende arbejdstagere. Som led i det øger Arbejdstilsynet sit målrettede tilsyn mod smitte fra coronavirus på arbejdspladserne, herunder særligt i byggeriet.

Samtidig skærper Arbejdstilsynet reaktionsniveauet og vil derfor reagere med strakspåbud, hvis det på et tilsyn konstateres, at der ikke er truffet effektive foranstaltninger for at undgå smittespredning.

De målrettede tilsyn skal forebygge ulykker og smittespredning. Der vil som udgangspunkt ikke blive givet afgørelser om formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven om fx arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation. De tilsynsførende vil under besøget følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om bl.a. ingen fysisk kontakt, god hygiejne og at holde afstand, og der tages særlige hensyn til den situation, den pågældende arbejdsplads befinder sig i. Dialogen på tilsynet vil i så vidt omfang som muligt blive gennemført udendørs, men når der er relevante forhold eller arbejdsprocesser indendørs, ser den tilsynsførende naturligvis også på disse.

Læs mere på Arbejdstilsynets netside her