Obligatorisk betaling til Håndværkets Udviklingsfond

Medlemsvirksomheder modtager i denne uge en opkrævning til Håndværkets Udviklingsfond samt til de øvrige fonde, som PensionDanmark Uddannelsesfonde opkræver til. Opkrævning er halvårlig og sker med tilbagevirkende kraft og vedrører derfor 1. halvår 2021. Sidste frist for indbetaling er den 14. september.

Undgå rykkere og eventuel bod:
Betaling er en del af overenskomsten og proceduren ved betalig er derfor:

  1. Pension Danmark udsender opkrævning til virksomhedens E-boks. Vær opmærksom på, at e-Boks via virk.dk kun viser post fra det offentlige med mindre I har godkendt post fra ”Private afsendere”. 
  2. Betales der ikke til tiden, bliver der udsendt en ny opkrævning tillagt et administrationsgebyr på 100 kr.
  3. Betaler virksomheden stadig ikke, bliver sagen overdraget til 3F til inddrivelse som et brud på overenskomsten
  4. Dansk Håndværk sender brev ud til medlemmerne om, at der vil blive afholdt Organisationsmøde og de vil ifalde bod såfremt de ikke indbetaler inden organisationsmødet og fremsender dokumentation til DHV
  5. Der afholdes organisationsmøde og virksomhederne pålægges bod.
  6. DHV udsender organisationsmødereferat til virksomheden Det er herefter 3F der står for at sikre inddrivelse af de manglende uddannelsesfondsmidler og boden.

Du får din betaling tilbage som tilskud til efteruddannelse
Medlemsvirksomheder får selv glæde af deres betaling, fordi de får tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet.

Virksomheder, der har modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra uddannelsesfondene. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Derfor får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra den uddannelsesfond, som de er tilknyttet.

Læs evt. mere på pension.dk/uddannelsesfonde.

Er du uenig i beløbet kan du selv rette det:
PensionDanmark opkræver 520 kr. pr. medarbejder pr. år til Udviklingsfonden, 55 øre pr. time til Samarbejdsfonden og 45 øre pr. time til DA/LO Udviklingsfond. Opkrævningerne sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 2. halvår 2021 vil blive sendt ud i februar 2022.

Beløbet er beregnet af en computer på baggrund af bl.a. indbetalte pensionsbidrag, gennemsnitlig timeløn for branchen omregnet til fuldtidsmedarbejdere. Hvis der er mange deltidsmedarbejdere, vil antal timer formentlig være for højt.

Er man uenig i antal timer findes der på Pension Danmarks hjemmeside en ”regnemaskine” hvor man kan taste sine egne tal ind i og så få det rigtige beløb. Opkrævningen rettes af virksomheden selv og der indbetales det løb som virksomheden mener er korrekt. Afviger indberetningen væsentligt fra den computerberegnede bør der vedlægges dokumentation