Nyt tilsyn på byggepladsen betyder også besøg hjemme i virksomheden

En ny tilsynsmetode, der som forsøg trådte i kraft 1. november, betyder at Arbejdstilsynet har fundet tre gange så mange virksomheder med arbejdsmiljøproblemer som tidligere.

Den nye tilsynsmetode bygger specielt på at byggeriet har skiftende arbejdssteder og at der er flere aktører på byggepladsen.

Metoden betyder at Arbejdstilsynet i højere grad kommer på uanmeldt besøg på byggepladser, og at de ser efter problemer på hele byggepladsen – ikke blot inden for et enkelt fagområde. Det skal give en bedre dialog mellem tilsynet og virksomhederne, fordi de vurderer arbejdet i den konkrete sammenhæng.

Arbejdstilsynet har brugt den nye metode på 163 forskellige byggepladser overfor 490 virksomheder i løbet af de første to måneder i år. Arbejdstilsynet har givet påbud, forbud og andre afgørelser til 45,1 procent af disse bygge- og anlægsvirksomheder.  

Følges op med besøg hos virksomheden
Den nye metode betyder også, at alle virksomheder, der ved byggepladsbesøgene får afgørelser om materielle arbejdsmiljøproblemer – fx om ulykkesfare – efter et stykke tid får besøg på virksomhedens egen adresse. Her er det på forhånd aftalt, hvem fra virksomhedens ledelse og ansatte Arbejdstilsynet mødes med for at drøfte, hvordan virksomheden kan arbejde med at forebygge farligt og nedslidende arbejde.

Bygherrer er også en del af målgruppen for den nye metode. Er der problemer, hvor det viser sig, at det er bygherrens ansvar at koordinere samarbejdet om arbejdsmiljøet, holder Arbejdstilsynet et dialogmøde med bygherren.

Har du spørgsmål til ovenstående eller andre spørgsmål i forbindelse med AT, kan de rettes til konsulent i Dansk Håndværk, Petter Astrup, pa@dhv.dk