Nyt tilbud som forhåbentlig kun gavner nogle få

– Jeg håber ikke, at der vil være mange, som får glæde af vores nye tilbud. Men for de få, der kommer til at bruge det, vil det være af stor værdi.

Sådan siger direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen om det nyeste tilbud til foreningens medlemmer. Og forhåbningen er faktisk, at medlemsvirksomhederne tager tilbuddet til sig, men at der aldrig er nogen, der kommer til at bruge det.

Nye krav på vej
Det er tale om en whistleblowerordning, som virksomhederne kan stille til rådighed for de ansatte via deres netside. På den måde kan medarbejdere fortroligt eller anonymt indberette mistanke om fejl, forsømmelser eller ulovligheder i virksomheden. Store virksomheder med flere end 249 ansatte, skal allerede tilbyde dette og fra december i år bliver kravet udvidet til virksomheder med blot 50 ansatte eller flere.

– Tilbuddet betyder at det bliver nemt for dem, der bliver omfattet sidst på året, at opfylde de kommende krav. Men gør muligheden åben for alle uanset størrelse. Der kan være mindre virksomheder, som på den måde kan sikre virksomheden mod kriminalitet og minimere risiko for tab. Samtidigt er det også en mulighed for vækstvirksomheder, som nærmer sig der 50 ansatte, at sætte ordningen igang hen over sommeren, forklarer direktøren.

Håber at det ikke bliver brugt
Han understreger, at muligheden for anonym indberetning i sig selv kan have en præventiv virkning for både ansatte og ledere på forskellige niveauer.

– Jeg regner faktisk ikke med at vi vil se særligt mange indberetninger over de kommende år. Alene det at en kollega anonymt kan påpege uregelmæssigheder til en ekstern advokat, vil få alle til at tænke sig om, før de foretager sig noget uetisk. Så på den måde kan tilbuddet ligefrem stoppe uregelmæssigheder, før de opstår, mener Morten Frihagen.

Whistleblowerordning ordningen tilbydes via SMVdanmark i samarbejde med LOU Advokater, der modtager og behandler henvendelser fra medarbejdere og eksterne samarbejdspartner, så de sikres anonymitet.

——————————

Yderligere oplysninger:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk