Nyt online APV-værktøj – få styr på arbejdsmiljøet

Det er blevet meget nemmere at komme i mål med arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdstilsynet har lanceret et nyt, digitalt APV-værktøj, der er særligt udviklet til små virksomheder med 1-9 ansatte. Det nye APV-værktøj guider dig gennem APV’ens trin fra kortlægning til handlingsplan – og hjælper undervejs med både at vurdere og håndtere arbejdsmiljøproblemerne.

Det nye online værktøj indeholder hele APV-processen, og hjælp til både at finde arbejdsmiljøproblemer og konkrete løsninger.
Man starter ved at vælge branche, og herefter får man en kort tjekliste på 7-20 spørgsmål til arbejdsmiljøet. Alle tjeklister er målrettet en specifik branche, og det gør det nemt, overskueligt og hurtigt at komme godt i gang. Spørgsmålene er nøje udvalgt på baggrund af Arbejdstilsynets viden og data om arbejdsmiljøproblemer i den enkelte branche. Tjeklisterne hjælper med at fokusere APV-arbejdet igennem hele processen.

Hele processen i fire enkle trin – så er I i mål

1. Vælg branche
2. Inddrag medarbejderne
3. Vurdér problemerne
4. Lav en handlingsplan

APV-værktøjet tager jer igennem processen skridt for skridt.
Se og prøv APV-værktøjet her. 

 

Arbejdstilsynet har i forbindelse med lanceringen oprettet en APV-hotline. På telefon 72 20 90 00 kan interesserede få svar på både tekniske spørgsmål om APV-værktøjet og generel viden om APV-arbejdet.

Fakta om APV:

  • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden
  • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV, og at medarbejderne bliver inddraget
  • APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen
  • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis
  • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

Kilde: Arbejdstilsynet