Nyt digitalt værktøj skal hjælpe ordblinde til nødvendig efteruddannelse

En ny hjemmeside – Læsogskrivbedre.dk – skal være med til at sikre, at flere ordblinde kommer i gang med efteruddannelse. Der er et stort potentiale for, at flere læse- og skrivesvage fastholdes på arbejdsmarkedet og afhjælper manglen på faglærte.

460.000 voksne mellem 16-65 år har mindre gode læsefærdigheder, og cirka 250.000 lønmodtagere er ordblinde. For mange af dem er tanken om efteruddannelse derfor meget fjern, og det svækker deres muligheder for at vedligeholde og udbygge kompetencer og dermed styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Men via hjemmesiden læsogskrivbedre.dk skal flere ordblinde og læse- og skrivesvage opspores og tilbydes den efteruddannelse, der kan åbne døren til nye kompetencer. Hjemmesiden er udviklet af PensionDanmark, der har fået tilskud fra en pulje i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. AOF Danmark og VUC Erhverv, som udbyder ordblinde- og FVU-undervisning, er partnere på det nye værktøj.

Alle interesserede kan allerede nu gratis tilgå værktøjet på læsogskrivbedre.dk, og det vil også være muligt for interesserede eksterne parter som uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og jobcentre mv. at integrere løsningen på deres egne hjemmesider, hvis de ønsker det.

Fakta: Sådan kommer medarbejderen videre

Via et simpelt digitalt opsporingsværktøj på læsogskrivbedre.dk får både medarbejderen og arbejdsgiveren afklaret, om medarbejderen kunne have glæde af at få undersøgt sine læse- og skrivefærdigheder nærmere. Viser det sig, at medarbejderen er i målgruppen, kan virksomheden tilbyde medarbejderen en samtale med en uddannelsesvejleder på det lokale AOF eller VUC og et efterfølgende ordblinde- eller FVU-forløb afhængig af medarbejderens behov. Herefter tilmelder virksomheden medarbejderen via voksenuddannelse.dk.

Opsporingsværktøjet vil også være tilgængeligt på PensionDanmarks efteruddannelsessite på pension.dk, hvor virksomhederne har fuldt overblik over tilskudsmulighederne i den kompetenceudviklingsfond, som medarbejderen er omfattet af samt oplysninger om de offentlige tilskud.

Læs mere på hjemmesiden læsogskrivbedre.dk.