Nye vejledninger om udbud i kommunalt og alment byggeri

For at skabe øget viden og opmærksomhed om de fleksible udbudsformer og for at udnytte de mange muligheder, som udbudslovgivningen indeholder, har trafik- bygge- og boligstyrelsen fået udarbejdet fire vejledninger om udbud i kommunalt og alment byggeri

Vejledningsmaterialet, som er målrettet kommunale og almene bygherrer, er et supplement til den eksisterende vejledning på området. 

  1. Vejledning om fleksible udbudsformer i kommunalt byggeri – se her
  2. Vejledning om udbud af byggeopgaver i alment boligbyggeri – nybyggeri
  3. Vejledning om udbud af byggeopgaver i alment boligbyggeri – renovering
  4. Eksempelsamling – fælles for begge vejledninger.

Du kan finde de fire vejledninger i højre spalte på siden her