Nye retningslinier for produktionsvirksomheder, kontorarbejdspladser mm.

Der er pr. 14. juli 2020 kommet opdaterede retningslinier fra Erhvervsministeriet.

Forudsætningen for genåbningen af Danmark er, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning.
Her har dansk erhvervsliv og de danske arbejdsgivere et stort ansvar ift. at sikre, at der på de danske arbejdspladser er taget initiativer til at sikre den nødvendige hensyntagen til, at smittespredningen skal minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.

De nye retningslinier gælder for: