Skærpede restriktioner forlænget til 28. februar – nye hjælpepakker

Fredag 29. januar: Regeringen har igen forlænget de eksisterende, skærpede restriktioner til og med den 28. februar. I forbindelse med dette kommer der en række hjælpeforanstaltninger vedr. moms, a-skatter m.v.. Du kan læse om regeringens nye hjælpepakker her.

Nedenfor gennemgår vi de eksisterende og forlængede (til 28. februar) restriktioner:

Disse vedrører først og fremmest vores private adfærd, mens man opfordrer erhvervslivet til i videst muligt omfang at holde produktionen i gang under hensyn til samtidigt at begrænse smitterisikoen mest muligt. Herunder beskrives de nye og eksisterende restriktioner der berører erhverv:

Dels er det besluttet at forlænge alle de skærpede tiltag fra jul og nytår til at gælde foreløbigt til og med den 28. februar 2021, som beskrevet i punkterne længere nede.

Dermed er der frem til 28. februar indført følgene ekstra restriktioner:

 • Skærpelse af forsamlingsforbuddet til 5 personer. Medarbejder bør være opmærksom på det i pauser og når man opholder sig uden for arbejdspladsen ved fyraften o.l.. Arbejde bør naturligvis tilrettelægges så medarbejdere under arbejde også har mindst mulig kontakt.
 • Afstandskravet hæves igen fra 1 til 2 meter, hvilket i størst muligt omfang også bør overholdes på arbejde.
 • Hjemmearbejde i videst muligt omfang. For håndværksvirksomheder er dette mest relevant for administrativt personale.
 • Undgå brug af offentlig transport til og fra arbejde, samt undgå samkørsel. Er samkørsel nødvendig, så bør det være de samme personer, der fra dag til dag kører sammen.

Tidligere og fortsat gældende restriktioner:
Hovedparten af de forlængede restriktioner fra jul og nytår retter sig imod detailhandel og har mindre betydning for håndværksvirksomheder. Men på særligt to områder, skal medlemmerne være opmærksomme – disse restriktioner bliver muligvis bliver forlænget efter den 28. februar:

 1. Vedr. Butikker: Fra den 25. december og frem til 28. februar skal alle butikker (på nær fødevare, apoteker o.l) holde lukket. Det betyder at de medlemmer, der har en egentlig butik (eksempelvis møbelpolstrere, produktionsvirksomheder eller håndværkere, der driver en egentlig butik) skal holde denne lukket.
  Butikker, der udleverer pakker, må dog gerne udlevere forudbestilte og forudbetalte pakker ved e-handel fra deres butik (“udlevering i døren”), men vare skal være bestilt og betalt via e-handel/mobilepay mv. på forhånd. (5. februar: Det ser nu ud til at man vil fjerne kravet om betaling på forhånd, så der kan betales i døren fx. mobile pay, dankort eller lignende)
  .
 2. Værksted: Fra den 25. december og frem til 28. februar  må dit værksted fortsat gerne holde åbent. Der må dog ikke ske salg til kunder direkte fra værkstedet, ligesom kunder ikke må komme ind og bese eller prøve varer, møbler mv.
  I forbindelse med lukning af butikker, har en del af vores polstrer medlemmer kontaktet os med spørgsmål om deres værksted må holde åbent. Dansk Håndværk har derfor været i kontakt med myndighedernes Corona-hotline som oplyste om følgende:
  Varer der på forhånd er bestilt og betalt må kunderne gerne komme og få udleveret i døren. (5. februar: Det ser nu ud til at man vil fjerne kravet om betaling på forhånd, så der kan betales i døren fx. mobile pay, dankort eller lignende)
  Vil en kunde bestille en vare hos dig, må det kun ske, såfremt kunden bestiller og betaler via e-handel/mobilepay mv., der må altså ikke ske en fysisk handel i værkstedet.
 3. Vedr. Byggemarkeder: Flere af vores medlemmer har forespurgt, om byggemarkederne på 5000 m2 eller derover også lukker ned fra i dag som følge af de nye restriktioner. Det vil i så fald betyde, at byggeriet ikke kan fortsætte.Vi har derfor rettet henvendelse til Erhvervsministeriet som oplyser, at byggemarkeder på 5000 m2 eller derover fortsat må holde åbent for professionelle. Så I vil stadig kunne handle som I plejer og udfører jeres arbejde.
  .
 4. Kompensationspakker for virksomheder: En ny aftale mellem regeringen og et flertal af folketinget forlænger eksisterende kompensationspakker og tilføjer enkelte nye tiltag. Blandt andet åbnes der for, at kompensation kan udbetales delvist, så virksomhederne ikke skal vente unødigt på store kompensationsbeløb. Aftalen, der kom på plads i går, betyder for virksomheder:.
  • Udvidet adgang til kompensation for faste omkostninger light til tvangslukkede enheder.
  • Der sættes 85 mio. kr. af til forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv. for at lette ansøgningsprocessen.
  • Ny rentefri A-skattelåneordning for SMV’er styrker likviditet med knap 7 mia. kroner.
  • Ny kompensationsordning til tvangslukkede, sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen samt pulje på 5 mio. kroner til dækning af sæsonbetonede investeringer omkring julen.
  • Forlængelse af garantiordninger i Vækstfonden og EKF til SMV’er og større virksomheder, samt flere midler til matchfinansieringsordninger i Vækstfonden til hhv. iværksættere i de tidlige faser og venturevirksomheder.
  • Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse.
  • Iværksættelse af oplysningskampagne, der skal informere om mulighederne for at søge kompensationsordningerne.

4. Kompensationspakker for lønmodtagere: Aftalen betyder bl.a. at:

  • Der afsættes 340 mio. kroner til suspension af dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere i to måneder.
  • Forlænget ret til sygedagpenge.
  • Forlænget suspension af 225-timersreglen.

En lang række af de eksisterende målrettede kompensations- og garantiordninger bliver desuden forlænget fra 1. februar 2021 til 28. februar 2021.

Da disse skærpede restriktioner blev iværksat før jul, blev det samtidigt meddelt, at hvis de forlænges, vil de generelle kompensationsordninger også blive forlænget tilsvarende.

Man kan læse mere om de aktuelle ændringer på erhvervsministeriet netside her.

Du kan læse mere om Covid-19-restriktionerne her: