Nye regler om brandsikkerhed giver håndværkere problemer

Tvivl, fortolkninger og for lidt konkurrence rammer håndværksvirksomhederne efter, at man fra årsskiftet indførte nye regler om brandsikring ved byggerier. Hvor det tidligere var kommunen, der tog sig af at vurdere det byggetekniske har det siden årsskiftet været overladt til private certificerede rådgivere, at stå for det arbejde.

Men reglerne fortolkes forskelligt og der er kun få certificerede rådgivere. Og det gør det både besværligt og meget dyrt for de håndværkere, der står for ny- eller ombygninger, forklarer Morten Frihagen, der er direktør i Dansk Håndværk.

– Vi hører fra vores medlemmer, at det er svært at gennemskue præcist hvordan certificeringsrådgiverne fortolker kravene. Og at prisen for godkendelse af selv simple opgaver er urimeligt høj. Både i forhold til det arbejde håndværkeren skal lægge i at fremstille dokumentation og den pris de skal betale til certificeringsrådgiverne.

Og Dansk Håndværk er ikke alene med kritikken. Tidligere har blandt andre arbejdsgiverne på metalområdet været ude i samme ærinde:

– Vi kan se at problemet ikke kun rammer byggevirksomhederne. Problemerne med det nye system dækker bredt i de berørte erhverv. Derfor bliver vi ganske enkelt nødt til at bede om at man gør reglerne tydeligere, så vi undgår individuelle fortolkninger. Og at man sikrer bedre konkurrence, så prisen hos de certificerede rådgivere for mindre eller standard opgaver bliver mere rimelig i forhold til arbejdet. Som det er nu, er situationen ikke holdbar, fortæller arbejdsgiverdirektøren.

Dansk Håndværk vil i de kommende uger opfordre medlemmer til at fortælle om de problemer de støder på i forbindelse godkendelse af deres byggeopgaver og de certificerede rådgivers fortolkninger i forhold til tidligere, hvor det var kommunen, der stod for arbejdet. På den måde prøver man at få et overblik over situationen.

– At det er vanskeligt kan man se hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. De har lavet en netside med vejledninger til hvert punkt i det nye bygningsreglement. Under emnet brand kan man eksempelvis læse om de generelle regler. Her finder man en 44 sider lang gennemgang med underhenvisninger til diverse lovtekster. Det er noget af en mundfuld – og så taler vi endda kun om de generelle brandregler – dertil kommer syv andre punkter med tilsvarende individuelle beskrivelser. Det må kunne gøre tydeligere, når en virksomhed f.eks. blot skal lave en ombygning af en lille butik, der eksisterer i forvejen, lyder det fra Dansk Håndværk.

På netadressen bygningsreglementet.dk kan man se regler og vejledninger. Emnet brand er punkt 5 på listen. Når man er inde på det emne kan man i et faneblad vælge “vejledninger” og derefter begive sig ud i opgaven med at gennemskue de nye krav.

——————————————
Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk