Nye nøgletal for overenskomster – se dem her

Der er nu opdaterede nøgletal for de tre overenskomstområder, Bygge- og anlægsoverenskomsten, Industri- og værkstedsoverenskomsten samt overenskomsten for auto og boligmonteringsområdet.

Nøgletallene er til rådighed under “dokumenter og blanketter”, som du finder i menupunktet Rådgivning og faglighed. Her findes de som pdf-filer.

Bemærk: Elevsatserne er endnu ikke ændret, da vi venter på en afslutning af overenskomstforhandlingerne. Der skal derfor forsat udbetales efter satserne fra 2016, indtil de nye satser forligger. Vi vil hurtigst muligt herefter ligge satserne på vores hjemmeside, og umiddelbart efter vil satserne blive offentliggjort i nyhedsbrevet.

Elevens løn skal, når I har satserne for2017, ændres fra den 1. marts 2017 – det vil sige med tilbagevirkende kraft.
Vi har dog satserne for 2017 på Auto- og Boligmonteringsfagenes uddannelser:
1. lønperiode kr.   60,75 pr. time
2. lønperiode kr.   80,15 pr. time
3. lønperiode kr.   96,80 pr. time
4. lønperiode kr. 111,75 pr. time