Nye lærlingekrav ved offentlige udbud fra 1. januar

Retningslinjerne for krav om uddannelses- og praktikaftaler, når det offentlige udbyder opgaver, bliver justeret fra 1. januar.

Kravet om at leverandøren beskæftiger lærlinge strammes fra i øjeblikket at gælde ordrer på over 10. mio. til i stedet at gælde for kontraktværdier på over 5 mio. Formålet er at skabe flere uddannelses- og praktikaftaler via disse udbud.

Men alt efter hvordan kravet fortolkes, kan det give uheldige virkninger:

– Små og mellemstore virksomheder er dem, der hovedsageligt uddanner de unge. Og fortolkes kravet sådan, at de skal ansætte yderligere lærlinge, kan det betyde, at de til dagligt bliver nødt til at have færre lærlinge end de ønsker, for at have plads til en ekstra, hvis der skulle komme en opgave, de vil at byde på, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Han anbefaler derfor, at man anvender et nøgletal for forholdet mellem virksomhedens samlede antal ansatte og antallet af unge under uddannelse i virksomheden. Dermed belønnes virksomheder, som også har mange lærlinge mens de ikke udfører offentlige opgaver.

I dag skal offentlige ordregivere som udgangspunkt stille krav om sociale klausuler, der pålægger leverandøren at beskæftige fx lærlinge ved:

  • Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
  • Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på mindst 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.

Med de nye justeringer sænkes minimumsgrænsen for kontraktværdien fra 10 mio. kr. til 5 mio. kr.

Det præciseres samtidigt at ordregivere skal følge op på, om et kontraktvilkår er opfyldt.

De nye retningslinjer skal bruges fra 1. januar 2019.


Medier / journalister  er velkomne til helt eller delvist at bruge ovenstående i deres nyheder. Dette gælder generelt for alle tekster på Dansk Håndværks netside, så længe Dansk Håndværk enten citeres i teksten, fremstår som kilde eller på anden journalistisk måde optræder i forbindelse med teksten.