Nye energikrav til vinduer udskudt til 1. februar

Som tidligere beskrevet skulle der fra 1. januar være nye krav til vinduer og døre samt inden da en overgangsfase. Denne overgangsfase er på grund af produktionsforsinkelser ifb. med coronanedlukningen imidlertid forlænget, så de nye regler først træder i kraft den 1. februar.

Du kan læse mere om udskydelsen samt de nye krav på trafikstyrelsens hjemmeside her  samt på retsindformation, hvor den oprindelige lovtekst findes.

De nye krav betyder ganske kort, at vinduer ikke må bortlede mere varme fra boligen, end de optager gennem solens stråler. I praksis betyder det, at nye vinduer fra nu 1. februar 2021 skal leve op til energikrav svarende til energiklasse A. Vinduer svarende til energiklasse B må kun anvendes i sommer- og fritidshuse.

Ved reparation og udskiftning af ruder, skal en ny rude f.eks. overholde de krav, der var gældende, da vinduet blev installeret. Udskifter håndværkeren et gammelt vindue til et nyt, så skal de nye regler opfyldes.

Kræver byggeriet byggetilladelse, er det ansøgningstidspunktet, der afgør, om håndværkeren må montere gamle vinduer/døre i byggeriet. Det vil sige, at hvis du har ansøgt inden d. 31. januar 2021, er det tilladt. Herefter skal de nye regler opfyldes.

Kræver byggeriet ikke byggetilladelse, er det montagetidspunktet, der afgør, om håndværkeren må montere gamle vinduer/døre. Montering af gamle elementer er tilladt før 31. januar 2021, hvorefter de nye regler skal opfyldes.

Såfremt et vindue fra februar 2021 og frem er dårligere end energiklasse A, vil det afvige fra bygningsreglementet og ved kontrol bevirke et rødt mærke (=kritisk fejl, tidligere K3) i tilstandsrapporten.

Dansk Byggeindustri opfordrer til, at håndværkere kommunikerer tydeligt til kunder, at vinduer ringere end energiklasse A ikke er lovlige at installere i bygninger, med undtagelse af sommerhuse og fritidshuse, efter overgangsperiodens udløb 31. januar 2021, med mindre der er indsendt ansøgning om byggetilladelse før februar 2021.

Energikrav til vinduer: De nye energikrav er ret enkle.

  • Fra 1. januar 2021 skal man som husejer bruge A-mærkede elementer, når man bygger. Dog med to undtagelser:
  • B-mærkede elementer er stadig tilladt til sommerhuse og u-opvarmede rum.
  • B-mærkede elementer er stadig tilladt, hvis man som bygherre har søgt om byggetilladelse senest den 31. december 2020.

I skemaet nedenfor kan får du et hurtigt overblik over vigtige skæringsdatoer og hvilken type produkter, du kan tilbyde.

Hustype I overgangsfasen fra
1. juli – 31.decemer 2020
(Udskudt til 31. januar)
Regler der gælder efter
1. januar 2021 og frem.
(Udskudt til 1. februar)
Til renovering af boligen
(udskiftning og krav til byggetilladelse)
B-mærket A-mærket
Til nybyggeri A-mærket A-mærket
Til sommerhuse og
u-opvarmede rum
B-mærket B-mærket

 

Vær også opmærksom på de almindelige regler vedr. døre og dørtrin:
Da der har været en del sager med døre og for høje dørtrin henleder vi samtidigt til både det gamle og nye bygningsreglement vedrørende krav til adgangsforhold til bygninger
(Dette har ikke noget med ovenstående krav til vinduer at gøre).

Adgangsforhold ved døre: Da der har været en del sager med døre og for høje dørtrin henleder vi desuden til både det gamle og nye bygningsreglement:

Jævnfør BR 15 og BR 18 § 51 er der stadig stillet krav til adgangsveje. Vær derfor opmærksom på nedenstående.

For bygningens adgangsforhold skal følgende være opfyldt:

  • Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til bygningen.
  • Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside.
  • Dørtrin må højst være 2,5 cm.
  • Yderdøre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m.

Ved udskiftning af et enkelt element, må det godt have samme udformning som det gamle element.
Det vil sige, at hvis bundstykket er over 25mm må det nye også godt være over 25mm.