Nye energikrav til vinduer og adgangsforhold ved døre

Fra 1. januar kommer der nye krav til vinduer og inden da en overgangsfase. Da der har været en del sager med døre og for høje dørtrin henleder vi samtidigt til både det gamle og nye bygningsreglement vedrørende krav til adgangsforhold til bygninger.

Energikrav til vinduer: De nye energikrav er ret enkle.

  • Fra 1. januar 2021 skal man som husejer bruge A-mærkede elementer, når man bygger. Dog med to undtagelser:
  • B-mærkede elementer er stadig tilladt til sommerhuse og u-opvarmede rum.
  • B-mærkede elementer er stadig tilladt, hvis man som bygherre har søgt om byggetilladelse senest den 31. december 2020.

I skemaet nedenfor kan får du et hurtigt overblik over vigtige skæringsdatoer og hvilken type produkter, du kan tilbyde.

Hustype I overgangsfasen fra
1. juli – 31.decemer 2020
Regler der gælder efter
1. januar 2021 og frem.
Til renovering af boligen
(udskiftning og krav til byggetilladelse)
B-mærket A-mærket
Til nybyggeri A-mærket A-mærket
Til sommerhuse og
u-opvarmede rum
B-mærket B-mærket


Adgangsforhold ved døre:
Da der har været en del sager med døre og for høje dørtrin henleder vi desuden til både det gamle og nye bygningsreglement:

Jævnfør BR 15 og BR 18 § 51 er der stadig stillet krav til adgangsveje. Vær derfor opmærksom på nedenstående.

For bygningens adgangsforhold skal følgende være opfyldt:

  • Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til bygningen.
  • Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside.
  • Dørtrin må højst være 2,5 cm.
  • Yderdøre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m.

Ved udskiftning af et enkelt element, må det godt have samme udformning som det gamle element.
Det vil sige, at hvis bundstykket er over 25mm må det nye også godt være over 25mm.