Ny kendelse om MgO-plader

Den 14. september afsagde voldgiftsretten en ny principiel kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader.

Efter aftale med parterne har voldgiftsnævnet offentliggjort kendelsen i anonymiseret form.

Sagen omfattede renovering og isolering af tag, facader og gavle samt nye vinduer og døre på en rækkehusbebyggelse i 2 plan bestående af 25 boligblokke samt ældreboliger og ungdomsboliger. Renoveringen omfattede 214 familieboliger, 8 ældreboliger og 13 ungdomsboliger.

Facaderenoveringen omfattede bl.a. levering og montering af en let facadeopbygning med vindspærreplader.

Sagsøger er i kendelsen angivet som “BH”, Totalrådgiver er “TR” og hovedentreprenør er “HE”.

  • BH’s krav mod TR: Voldgiftsretten frifinder TR for BH’s krav.
  • HE’s krav mod TR om friholdelse: Voldgiftsretten frifinder TR for HE’s krav om friholdelse.

Afgørelsen: 

HE skal til BH betale 3.462.500 kr. inklusive moms med procesrente af 3.000.000 kr. fra sagens anlæg og af 462.500 kr. fra den 6. marts 2018.

I sagsomkostninger skal HE til BH betale 330.586,57 kr.

TR frifindes.

I sagsomkostninger skal BH til TR betale 201.547,17 kr.

TR frifindes for HE’ påstand om friholdelse, og TR’ påstand over for HE bortfalder. I forholdet mellem disse parter skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden part.

De omkostninger, der har været forbundet med voldgiftsrettens behandling af sagen, betales af BH og HE, hver med halvdelen, efter opgørelse og påkrav fra Voldgiftsnævnet

Du kan læse hele afgørelsen i anonymiseret form her