Ny aftale om lønkompensation

Som følge af smitteudviklingen af Covid-19 har Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en ny trepartsaftale om lønkompensation.

Ordningen omfatter alle virksomheder i hele landet i alle brancher, og gælder foreløbigt fra og med 9. december 2020 til 3. januar 2021.

Aftalen betyder, at staten yder lønkompensation, hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderne med løn i stedet for at afskedige dem.

Forudsætninger for at anvende ordningen:

  • Virksomheden står overfor at skulle afskedige 30 % af medarbejderne eller 50 ansatte
  • Der skal betales fuld løn under hjemsendelsen
  • Virksomheden forpligter sig til ikke at afskedige ansatte i perioden som følge af økonomiske årsager
  • Virksomheden fravælger at anvende andre ordninger, eksempelvis hjemsendelse uden løn eller arbejdsfordeling

Forbuddet mod afskedigelse af medarbejdere i den lønkompenserende periode gælder kun i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation.

Hvor meget udgør lønkompensationen?:

  • Timelønnede kan få lønkompensationen på 90%, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned
  • Månedslønnede kan få kompensationen på 75% af månedslønnen, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Ferie og lønkompensation
Der stilles ikke krav om, at medarbejderne skal afholde ferie i periode de er hjemsendt med lønkompensation.
Da ordningen strækker sig over perioden mellem jul og nytår hvor mange virksomheder har ferielukket, vil virksomheden ikke kunne få lønkompensation for 3 dage.

Allerede planlagt ferie som er aftalt før den 9. december skal afholdes som planlagt.

Der kan ikke varsles ferie til afholdelse med forkortet varsel.

Ansøgning
Aftalen er så ny, at ansøgningsvilkår, vejledninger mv. ikke er klar endnu.
Når det er på plads kan der søges her

Læs pressemeddelse af 10. december fra Beskæftigelsesministeriet
Læs mere på Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide
Læs selve trepartsaftalen – gældende for de berørte 38 kommuner
Læs tillæg til trepartsaftalen – hvor virksomheder i hele landet bliver omfattet

Lønomkostninger efter statslig lønkompensation

Dansk Håndværk har udviklet et beregningsskema, du kan bruge til at beregne dine lønomkostninger til timelønnede medarbejdere efter modtagelse af statslig lønkompensation, hvis du gør brug af aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Denne ordning dækker ikke alle lønomkostninger, men for timelønnede medarbejdere udgør kompensationen 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Det skal kraftigt understreges at beregningsskemaet kun er vejledende, idet det ikke tager højde for de individuelle lønforskelle, særlige tillæg der måtte være eller funktionærlignende ansættelse m.v.

  • Lønomkostninger efter kompensationsordning Bygge- og Anlægsoverenskomst og Industri- og Værkstedsoverenskomst
  • Lønomkostninger efter kompensationsordning, Auto- og Boligmonteringsoverenskomst