Nu skal du varsle ferie – og der gælder særlige regler

Hvis dine medarbejdere har tilgodehavende ferie til afholdelse inden 31. december er det tid at få planlagt afholdelse nu. Du og dine medarbejdere kan frit aftale ferieafholdelsestidspunkt frem til 31.12.2021. Men hvis du ønsker ferien afholdt på et bestemt tidspunkt, skal det varsles med 3 måneder for hovedferie og 1 måned for restferie.

På grund af overgang til den nye ferielov, har der fra 1. maj til 31. august 2020 været et særligt kort ferie år. Det betyder at medarbejderne i den periode har haft ret til og måske også afholdt alle 16,64 feriedage. Hvis medarbejderne ikke har afholdt alle 16,64 dage er max 6,64 dage overført til afholdelse i det efterfølgende ferieafholdelsessår.

Den ferie som nu står på medarbejderens ferieregnskab til afholdelse inden 31. december 2021 kan således både være dage fra det korte ferie år og optjente ikke afholdte dage i året efter. Der er nogle særlige regler for afvikling af dagene fra det korte ferie år.

5 af de 6,64 dage betragtes som almindelig hovedferie, der skal afholdes inden 31. december 2021. De 5 af dagene skal varsles til afholdelse med minimum 3 måneders varsel, De sidste 1,64 dag skal varsles med minimum 1 måneds varsel

Ifølge ferieloven gælder der særlige regler for de 6,64 dages ferie:

  • Ferien skal afholdes og kan ikke udbetales.
  • 5 af de 6,64 dage betragtes som hovedferie og skal holdes i sammenhæng – dog ikke i hovedferieperioden.
  • 1,64 dage skal betragtes som restferie og skal afholdes inden 31.december
  • Afholdes disse feriedage ikke skal beløbet indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.
  • Varsles ferie ikke rettidig kan I aftale tidspunkt med medarbejderen for feriens afholdelse, men det kræver enighed.

Ud over de 6,64 dage fra det korte ferie år, har medarbejderne nu desuden optjent 25 feriedage i ferie året, der løber fra 1. september 2020 til 31. august 2021. Medarbejderne skal afholde 20 af disse dage inden ferieårets afslutning 31. december 2021. Det betyder samlet at medarbejderne skal have afholdt: 6,64 plus 20 minus afholdt ferie i det korte ferie år og minus afholdt ferie i indeværende ferie år. De resterende 5 dage kan udbetales i januar 2022

Er medarbejdere fratrådt eller fratræder inden den 31. december, kan han/hun bede om at få sin ikke-afholdte ferie udbetalt fra feriefonden eller fra den virksomhed, hvor han har optjent ferien. Dette kan dog først ske efter den 31. december

Kontakt Dansk håndværk hvis du har brug for en yderligere uddybning af emnet – vi er aldrig længere væk end et telefonopkald.