Kontantforbud sænkes fra 50.000 til 20.000 kr. fra 1. juli

Fra den 1. juli 2021 nedsættes det beløb man maksimalt må modtage i kontanter fra 49.999 til 19.999 kr. Samtidigt gælder 8.000 kroners grænsen stadigt. Det er en del af de ændrede regler i hvidvaskloven, der fra den dag angiver at det er ulovligt at modtage 20.000 kr. i kontant (derfor 19.999,-) – med mindre man er bank, finansinstitut, revisor, advokat eller ligene virksomhed, der i stedet er omfattet af hvidvaskloven.

Den nye grænse gælder dermed alle “almindelige” virksomheder. Den regel gælder også selv om betalingen er brudt op i eksempelvis rater. Tre rater af f.eks. 7.000 kr. som betaling vil være en overtrædelse af regler.

Reglen gælder “per handel” – altså også hvis en kunde samtidigt køber to forskellige ydelser. Men hvis to forskellige kunder køber en ydelse hver eller den samme kunde eksempelvis nogle måneder senere køber en anden ydelse, anses det for to forskellige handler.

Virksomheden skal sørge for at medarbejdere, der kan komme til at stå for at modtage (eller betale) større beløb er bekendt med regler.

Overtræder man loven vil man få en bøde – som udgangspunkt 25 % af det beløb, der overstiger beløbsgrænsen – dog mindst kr. 10.000.

Maksimalt 8000 kr. kontant uden ansvar
Grænsen for det beløb en virksomhed må betale som kontantbetaling uden at pådrage sig ansvar for modtagers eventuelle skattesnyd er fortsat 8000 kr. Det sker for at begrænse sort arbejde.

Grænsen betyder, at hvis man betaler mere end det beløb for varer eller ydelser, kan man komme til at hæfte for manglende skat og moms hos modtageren. Det gælder også hvis betalingen sker i rater – det anses som et samlet beløb, der altså heller ikke må overstige grænsen.

Vælger man at betale et større beløb end 8.000 kr. og derover inklusive moms – dog under 50.000 kr. – kontant kan man dog stadigt gøre det uden kan være ansvarlig for modtagers skat eller moms – forudsat at man sender besked om kontanthandlen via TastSelv Erhverv senest i forbindelse med sin virksomheds oplysningsfrist 1. juli.

Man skal som minimum give følgende oplysninger i beskeden:

  1. Betalt beløb
  2. Betalingsdato
  3. Virksomhedens cvr-nummer
  4. Virksomhedens navn
  5. Fakturanummer
  6. Faktureringsdato

Betaler man 8.000 kr. og derover inklusive moms kontant uden at sende besked til Skat, må man ikke trække udgiften fra i skat. Hvis din leverandør snyder, kan man desuden komme til at betale den moms, som ens leverandør skulle have betalt.

Læs mere på Skats netside her hvor du også kan indberette beløb.