Nemmere at anmelde arbejdsulykker til tiden

Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Det træder i kraft fra den 1. juli 2022. 

Indtil 1. juli 2022 har arbejdsgivere skullet forholde sig til tre forskellige kriterier og tre forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker. Fra den 1. juli skal arbejdsgiverne anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet. Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde i det elektroniske anmeldesystem EASY. Med de nye regler er fristen for anmeldelse af arbejdsulykker blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Læs mere hos Arbejdstilsynet: Nu bliver det nemmere som arbejdsgiver at anmelde arbejdsulykker til tiden